Publicēts Eiropas Augstākās izglītības telpas Progresa ziņojums

03.06.2015

Eiropas Komisija š.g. maijā ir publicējusi Eiropas Augstākās izglītības telpas Progresa ziņojumu 2015 (The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report)

Minētais dokuments atspoguļo Boloņas procesa ieviešanas progresu Eiropas Augstākās izglītības telpas 47 dalībvalstīs. Tas sniedz izsmeļošu kvalitatīvo un kvantitatīvo informāciju par visiem svarīgākajiem augstākās izglītības reformu aspektiem, kas virzīti uz labi funkcionējošas vienotas Eiropas Augstākās izglītības telpas izveidi. Ziņojums tika prezentēts Boloņas procesa izglītības ministru konferencē, kas notika š.g. 14.-15. maijā Erevānā (Armēnijā).

Ziņojums (angļu valodā) pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.

Vairāk par EHEA 2015. gada Ministru konferenci šeit.