ECTS un DS atzinības zīme

Eiropas Komisija piešķīra Atzinības zīmes tām Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas demonstrē izcilību Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) un Diploma pielikumu (DS) izmantošanā.

Atzinības zīmes piešķiršana

Eiropas Komisija izsludina konkursu, kurā nosaka, kādas prasības jāizpilda un kādi dokumenti jāiesniedz, lai iegūtu ECTS vai DS Atzinības zīmi. Iesniegtos pieteikumus sākotnēji izskata Latvijas Boloņas eksperti, tad Valsts izglītības attīstība aģentūra pieteikumus nosūta Eiropas Komisijai, kur tālāko vērtēšanu nodrošina Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA.

Atzinības zīmēm var pieteikties tās augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta.

Atzinības zīmes Latvijā:

ECTS Atzinības zīme Latvijā piešķirta vienai augstākās izglītības iestādei:

 • Banku augstskola (2013.-2016.).

DS Atzinības zīme Latvijā piešķirta šādām augstākās izglītības iestādēm:

 • Ekonomikas un kultūras augstskola (2013.-2016.);
 • Latvijas Kristīgā akadēmija (2013.-2016.);
 • Rēzeknes Augstskola (2009.-2016.);
 • Rīgas Tehniskā universitāte (2010.-2016.);
 • Vidzemes Augstskola (2010.-2016.);
 • Liepājas Universitāte (2012.-2015.);
 • Rīgas Celtniecības koledža (2012.-2015.);
 • Transporta un sakaru institūts (2011.-2014.);
 • Daugavpils Universitāte (2011.-2014.);
 • Banku augstskola (2011.-2014.);
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (2011.-2014.);
 • J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (2011.-2014.).

 

Vairāk informācijas par ECTS un DS Atzinības zīmēm Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA mājas lapā.

Vairāk informācijas par Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS).

Vairāk informācijas par Diploma pielikumu (Diploma Supplement, DS).