ECTS un DS atzinības zīmju pieteikšanas dokumenti 2013.gads

 Projekta pieteikuma izstrāde 
     
1. Vadlīnijas atzinības zīmju pieteikumu iesniedzējiem  1_Vadlinijas 2013 gada atzinibas zimju pieteikumiem.pdf?d=files/free/27/15827/1_vadlinijas_2013_gada_atzinibas_zimju_pieteikumiem.pdf
2. DS atzinības zīmes pieteikuma veidlapa  2_DS atzinibas zimes pieteikuma veidlapa.doc?d=files/free/27/15827/2_ds_atzinibas_zimes_pieteikuma_veidlapa.doc
3. DS tehniskās atbilstības vērtēšanas veidlapa  3_DS atzinibas zimes pieteikuma tehniskas atbilstibas vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/3_ds_atzinibas_zimes_pieteikuma_tehniskas_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.pdf

4.

DS atzinības zīmes pieteikuma vērtēšanas veidlapa

4_DS atzinibas zimes pieteikuma vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/4_ds_atzinibas_zimes_pieteikuma_vertesanas_veidlapa.pdf
5. DS atzinības zīmes atjaunošanas pieteikuma veidlapa 5_DS atzinibas zimes atjaunosanas pieteikuma veidlapa.doc?d=files/free/27/15827/5_ds_atzinibas_zimes_atjaunosanas_pieteikuma_veidlapa.doc

6.

DS atzinības zīmes atjaunošanas pieteikuma tehniskās atbilstības vērtēšanas veidlapa

6_DS atzinibas zimes atjaunosanas pieteikuma tehniskas atbilstibas vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/6_ds_atzinibas_zimes_atjaunosanas_pieteikuma_tehniskas_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.pdf

7.

DS atzinības zīmes atjaunošanas pieteikuma vērtēšanas veidlapa

7_DS atzinibas zimes atjaunosanas pieteikuma vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/7_ds_atzinibas_zimes_atjaunosanas_pieteikuma_vertesanas_veidlapa.pdf
8. ECTS atzinības zīmes pieteikuma veidlapa 8_ECTS atzinibas zimes pieteikuma veidlapa.doc?d=files/free/27/15827/8_ects_atzinibas_zimes_pieteikuma_veidlapa.doc
9. ECTS tehniskās atbilstības vērtēšanas veidlapa 9_ECTS atzinibas zimes pieteikuma tehniskas atbilstibas vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/9_ects_atzinibas_zimes_pieteikuma_tehniskas_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.pdf

10.

ECTS atzinības zīmes pieteikuma vērtēšanas veidlapa

10_ECTS atzinibas zimes pieteikuma vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/10_ects_atzinibas_zimes_pieteikuma_vertesanas_veidlapa.pdf
11. ECTS vadlīnijas 11_ECTS vadlinijas.pdf?d=files/free/27/15827/11_ects_vadlinijas.pdf

 

ECTS un DS atzinības zīmju pieteikšanas dokumenti 2012.gads

 Projekta pieteikuma izstrāde 
     
1. Vadlīnijas atzinības zīmju pieteikumu iesniedzējiem  1.Vadlinijas atzinibas zimju pieteikumu iesniedzejiem_2012.pdf?d=files/free/27/15827/1.vadlinijas_atzinibas_zimju_pieteikumu_iesniedzejiem_2012.pdf 
2. DS atzinības zīmes pieteikuma veidlapa  2.DS atzinības zīmes pieteikuma veidlapa_2012.doc?d=files/free/27/15827/2.ds_atzin_bas_z_mes_pieteikuma_veidlapa_2012.doc 
3. DS tehniskās atbilstības vērtēšanas veidlapa  3.DS tehniskas atbilstibas vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/3.ds_tehniskas_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.pdf 
4.

DS atzinības zīmes pieteikuma vērtēšanas veidlapa 

4.DS atzinibas zimes pieteikuma vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/4.ds_atzinibas_zimes_pieteikuma_vertesanas_veidlapa.pdf 
5. ECTS atzinības zīmes pieteikuma veidlapa  5.ECTS atzinibas zimes pieteikuma veidlapa_ 2012.doc?d=files/free/27/15827/5.ects_atzinibas_zimes_pieteikuma_veidlapa_2012.doc 
6. ECTS tehniskās atbilstības vērtēšanas veidlapa 6.ECTS tehniskas atbilstibas vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/6.ects_tehniskas_atbilstibas_vertesanas_veidlapa.pdf
7.

ECTS atzinības zīmes pieteikuma vērtēšanas veidlapa

7.ECTS atzinibas zimes pieteikuma vertesanas veidlapa.pdf?d=files/free/27/15827/7.ects_atzinibas_zimes_pieteikuma_vertesanas_veidlapa.pdf
8. ECTS vadlīnijas 8.ECTS vadlinijas.pdf?d=files/free/27/15827/8.ects_vadlinijas.pdf