Comenius Skolu divpusējās partnerības

2013.-2015.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1.-Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/51/2851/1._call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2.-stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/51/2851/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

3.-LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/51/2851/3._llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/51/2851/3._llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/51/2851/3._llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

Partnerības 2013_EN_04.12.2012.pdf?d=files/free/51/2851/partner_bas_2013_en_04.12.2012.pdf EN

 
5.

Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas

5.-Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/51/2851/5._applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN  
6.

Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

6._iesniegsanas_un_verteanas_kriteriji_partneribas.doc?d=files/free/51/2851/6._iesniegsanas_un_verteanas_kriteriji_partneribas.doc LV  
7.

Comenius prioritātes 2013  

Comenius_priorit_tes_2013.doc?d=files/free/51/2851/comenius_priorit_tes_2013.doc LV   
 

Projekta īstenošana

  
1.

Uzraudzības vizīšu ziņojumi

   
2.

Projekta attīstības atskaite (starpatskaite)

starpatskaite_skolu_partner_bas_2013_2015.doc?d=files/free/51/2851/starpatskaite_skolu_partner_bas_2013_2015.doc LV  Aktualizēts: 07.05.2014

 

2012.-2014.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/51/2851/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/51/2851/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/51/2851/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/51/2851/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/51/2851/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

PA_A_PROD_3.4.pdf?d=files/free/51/2851/pa_a_prod_3.4.pdf EN

 
5.

Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas

6 - Applicants Guide LLP eForms 2012 (2).doc?d=files/free/51/2851/6_applicants_guide_llp_eforms_2012_2_.doc EN Aktualizēts: 05.12.2011.
6.

Projektu pieteikumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

Divpus. pieteikumu iesn.2012.doc?d=files/free/51/2851/divpus._pieteikumu_iesn.2012.doc LV Aktualizēts: 02.12.2011.
7.

Comenius prioritātes 2012

comenius_skolu_partneiibu_prioritates_2012.doc?d=files/free/51/2851/comenius_skolu_partneiibu_prioritates_2012.doc LV Aktualizēts: 02.12.2011.
 Projekta īstenošana   
1.

Līguma paraugs 

Līgums mājas lapai_COM divpusējās partnerības.pdf?d=files/free/51/2851/l_gums_m_jas_lapai_com_divpus_j_s_partner_bas.pdf LV   
2.

Starpatskaite

COM SP 2012-2014.doc?d=files/free/51/2851/com_sp_2012_2014.doc LV Publicēts: 26.03.2013.

 

2011.-2013.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/51/2851/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/51/2851/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/51/2851/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti


llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/51/2851/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/51/2851/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/51/2851/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
 Projekta īstenošana  
5. Starpatskaite COM SP 2011-2013.doc?d=files/free/51/2851/com_sp_2011_2013.doc LV  Aktualizēts: 27.04.2012.  
6. Projekta gala atskaites paraugs Gala atskaites paraugs.pdf?d=files/free/51/2851/gala_atskaites_paraugs.pdf EN Aktualizēts: 27.04.2012.  
7. Vadlīnijas projektu īstenotājiem par EST datu bāzes lietošanu vadlīnijas pieteicējiem LV.doc?d=files/free/51/2851/vadl_nijas_pieteic_jiem_lv.doc EN  
8. Video par datu ievadi EST datu bāzē Saite uz video EN  


2010.-2012.gada projektiem

 Projekta pieteikšana                                                                  
  Vadlīnijas pieteicējiem  
1. I daļa. Vispārēji noteikumi

LLP_GUIDE_2010_Part_I_EN.doc?d=files/free/51/2851/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

I_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/51/2851/i_visparejie_noteikumi.doc LV

2. IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/51/2851/guide_2010_part_ii_a.doc EN

 

IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/51/2851/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

3. Finansiālie noteikumi.
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

Finansialie_noteikumi_2010_LV.doc?d=files/free/51/2851/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc EN

 Projekta īstenošana 
4. Starpatskaite COM SP 2010-2012.doc?d=files/free/51/2851/com_sp_2010_2012.doc LV
5. Projekta gala atskaites paraugs gala_atskaites_paraugs.pdf?d=files/free/51/2851/gala_atskaites_paraugs.pdf EN
  Palīgmateriāli  
6. Comenius School Partnershipss Handbook for Schools COMENIUS_SCHOOL_PARTNERSHIPS_HANDBOOK.pdf?d=files/free/51/2851/comenius_school_partnerships_handbook.pdf EN

 


2009.-2011.gada projektiem

 Projekta īstenošana                                                                   
1. Starpatskaite COM_Starpatskaites_2009_2011_SP.doc?d=files/free/51/2851/com_starpatskaites_2009_2011_sp.doc
2. Galīgās summas aprēķina nosacījumi Com_Partneribu_liguma_3_pielikums.doc?d=files/free/51/2851/com_partneribu_liguma_3_pielikums.doc LV
3. Projekta gala atskaites paraugs gala_atskaites_paraugs.pdf?d=files/free/51/2851/gala_atskaites_paraugs.pdf EN
4. Rokasgrāmata datu ievadīšanai EST datu bāzē Guide for beneficiaries.doc?d=files/free/51/2851/guide_for_beneficiaries.doc EN