Pētījumi un rezultātu analīze

2013.gads

  

Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig partnerības projektu rezultātu izplatīšana un ilgtspēja

Pētījuma “Eiropas Savienības Mūžizglītības programma – Pētījums par Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig partnerības projektu rezultātu izplatīšanu un ilgtspēju” vispārējs mērķis ir veikt izvērtējumu par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (MP) apakšprogrammu Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig 2009.gadā un 2010.gadā noslēgto partnerības projektu rezultātu izplatīšanu un ilgtspēju (aktivitātes – Comenius skolu daudzpusējās partnerības, Comenius skolu divpusējās partnerības, Comenius reģionālās partnerības, Grundtvig mācību partnerības, Leonardo da Vinci partnerības).

Pētījums tika veiks laika posmā no 2013.gada marta līdz 2013.gada aprīlim.

 

 Lejupielādēt: petijums_comenius.pdf?d=files/news/3840/petijums_comenius.pdf

Īstermiņa individuālās mobilitātes ietekme

Pētījumā ir padziļināti izvērtēta īstermiņa individuālo
mobilitāšu ietekme. Pētījumā piedalījās šādu  2010. – 2012. gada Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (MP) apakšprogrammu projektu dalībnieki :
  • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Vizītes un apmaiņa”,
  • Comenius apakšprogrammas aktivitāte “Profesionālā pilnveide”,
  • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Profesionālā pilnveide”,
  • Comenius apakšprogrammas aktivitāte “Asistentūra”,
  • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Asistentūra”,
  • Caurviju programmas aktivitāte “Mācību braucieni”.

Pētījums veikts lai iegūtu Eiropas Savienības MP īstermiņa mobilitātes iesaistīto dalībnieku pieredzes detalizētu pārskatu un saņemtu ieteikumus individuālo mobilitāšu aktivitāšu pilnveidošanai un izmaiņām nākotnē, kā arī ieteikumus sadarbībai ar mērķauditorijām un izzinātu mērķauditoriju informatīvās vajadzības.

 

Lejupielādēt: peetiijums_ind_mob.pdf?d=files/news/3840/peetiijums_ind_mob.pdf

2012.gads

"Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools"

Skaitļi, fakti un analīze par Comenius skolu partnerību ietekmi uz skolu kopienu Eiropā.

 

Pētījums apkopots franču valodā, taču angļu valodā pieejams pētījuma kopsavilkums un pārskats par video intervijām ar skolu pārstāvjiem Eiropā. Lai lejupielādētu visus pētījuma materiālus sekojiet saitei uz Eiropas Komisijas mājas lapu.

2011.gads

Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi?

Latvijas Universitātes profesores Rudītes Andersones pētījums: „Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi?”

Šajā pētījumā tika analizēti Mūžizglītības programmas Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projekti, kas īstenoti laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam.

 

Lejupielādēt: viaa_petijums_labots_2011.pdf?d=files/news/3840/viaa_petijums_labots_2011.pdf

Pētījuma video

 

 2009.gads

Nosaukums 
Pētījums par Comenius skolu partnerību un pedagogu profesionālās pilnveides individuālo braucienu ieguldījumu Latvijas izglītībā comenius_ieguldijums_latvijas_izglitiba.pdf?d=files/news/3840/comenius_ieguldijums_latvijas_izglitiba.pdf
Comenius skolu partnerību (2007.-2008.gada) rezultātu analīze comenius_partneribu_rezultatu_analize_2007_2008.pdf?d=files/news/3840/comenius_partneribu_rezultatu_analize_2007_2008.pdf
Pārskats par Comenius individuālās mobilitātēs gūto pieredzi comenius_im.pdf?d=files/news/3840/comenius_im.pdf