Pieredzes stāsts: mācās veikt pareizo izvēli

29.12.2015

Mūsu ikdiena sastāv no daudzām lielām un mazām izvēlēm. Mēs izvēlamies, kā rīkoties vai arī tieši pretēji, kā nerīkoties konkrētajā situācijā. Katras situācijas iznākums ir tieši atkarīgs no tā, kāda ir bijusi mūsu izvēle. Tieši tāpēc Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektam tika dots nosaukums “A matter of choices”.  

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: Eiropas reģioni mūsu bērnu acīm

28.12.2015

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius programmas ietvaros divu gadu garumā Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestādē tika īstenots projekts „E.U.R.O.P.E. — European Regions in Our Children’s Eyes” („Eiropas reģioni mūsu bērnu acīm”). 

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: par valodas apguvi caur teātri un mūziku

10.12.2015

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius programmas ietvaros no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam Majoru vidusskolā tika īstenots projekts „SMILE: Songs Make Impossible Look Easy” kopā ar Lyuben Karavelov vidusskolu Bulgārijā.

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: līderība, iniciatīva, apmācība dzīvei

11.11.2015

Rēzeknes Valsts ģimnāzija Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektu "Apmācība dzīvei: līderības iniciatīva Eiropai" (Training for life: leadership initiative for Europe) uzsāka 2013./2014. m.g. un to realizēja divus gadus. Projekta tēma - mūsdienīga un aktuāla, vērsta uz izglītības procesa pilnveidi mācību un audzināšanas darbā, akcentējot izglītojamo līderības prasmju pilnveidi, līdzdalību izglītības procesa un jauniešiem draudzīgas vides veidošanā.

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: vides ilgtspējība ir mūsu atbildība

30.10.2015

2013./2014. mācību gadā Ķekavas vidusskola uzsāka darbu pie Comenius skolu daudzpusējās sadarbības projekta “Ilgtspējība ir mūsu atbildība” (Environmental Sustainability is Our Responsibility) realizācijas, kas ilga 2 gadus. Projekta galvenais mērķis bija veidot skolēna izpratni par apkārtējās vides nozīmi mūsu dzīvē un rosināt atbildīgu rīcību pret to. 

Lasīt vairāk »

Teorēmas un parabolas meklē vecpilsētā

04.02.2015

Projekta “Praktiskā matemātikas mācīšana vietējā kultūrvidē” mērķis ir uzlabot skolēnu matemātikas kompetenci un pamatprasmes, mācot tās vietējā kultūrvidē. Tā demonstrēt tās pielietojamību un saistību ar reālo dzīvi, kā arī paaugstināt matemātikas skolotāju profesionālās kompetences. 

Lasīt vairāk »