Jaunas zināšanas ir lielākā bagātība

05.09.2014

Tā uzskata Mazsalacas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā un informātikas skolotāja Zane Luste. Comenius pedagoģiskās pilnveides kursus viņa izmantojusi divreiz un tālākizglītošanos turpina. To, kā dažādas informācijas tehnoloģijas izmantot mūsdienu skolā un mācību procesā, viņa kopā ar kolēģiem no vairākām Eiropas valstīm mācījusies Spānijā.

Lasīt vairāk »

Vēsturi var mācīt daudzpusīgi

03.09.2014

Vēstures stunda svešvalodā, ekskursija kā mācību līdzeklis, pareiza motivēšana izzināt vēsturi, kas patiesībā sākas jau šodien, bija trīs lielākie uzdevumi, kurus seminārā dziļāk pētīja jaunais skolotājs, lai, vadot vēstures stundas Skrīveru vidusskolā, zināšanas liktu lietā.

Lasīt vairāk »

Personības izaugsmes treniņš Slovēnijā

30.04.2014

No 6.-11. aprīlim es, kā skolas karjeras konsultante, apmeklēju ES Mūžizglītības programmas Comenius organizētos kursus „Peer Coaching as a Sustainable Source of Professional Development”.

Lasīt vairāk »

Āra nodarbību vadīšana Portugālē

07.04.2014

Izmantoju Comenius profesionālās pilnveides kursus „Outdoor Leadership” (Āra nodarbību vadīšana), jo daudzas mācību stundas ir iespējams vadīt āra vidē (mežā, ezera krastā vai parkā u. c.), tādējādi skolēniem veidojot izpratni, ka skolā apgūstamais mācību saturs ir cieši saistīts ar reālo dzīvi. Sāku rakstīt pieteikumu uz šiem kursiem.

Lasīt vairāk »