Comenius pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide

Comenius aktivitāte: Skolotāju un cita pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide (IST) Skolotāju un cita pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide ir iespēja bagātināt savu profesionālo pieredzi, apmeklējot kursus, konferences vai darba vērošanas pasākumus kādā citā Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Programma atbalsta:
 • profesionālās pilnveides kursus;
 • praksi vai darba vērošanu skolā vai citā ar skolu izglītību saistītā institūcijā;
 • dalību konferencē vai seminārā, ko organizē Comenius tīkls, Comenius daudzpusējās sadarbības projekts, Mūžizglītības programmu administrējošā aģentūra vai Eiropas mēroga asociācijas, kuras darbojas skolu izglītības jomā.
Skolu pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide ir individuālās mobilitātes aktivitāte, kuras mērķis ir:
 • piedāvāt skolu pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs;
 • uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes;
 • sniegt plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.
Profesionālās pilnveides kursu dalībnieki

 

Profesionālās pilnveides kursos var piedalīties šāds skolu pedagoģiskā personāls:

 • skolotāji (tajā skaitā no pirmsskolas un profesionālās izglītības iestādēm);
 • personāls, kas izglīto skolotājus;
 • skolu direktori un administratīvais personāls;
 • personāls, kas iesaistīts starpkultūru izglītībā vai strādā ar imigrantu bērniem;
 • personāls, kas strādā ar skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām;
 • personāls, kas strādā ar riska grupas skolēniem, piemēram, patversmju vai klaiņojošiem bērniem;
 • konsultanti, piemēram, karjeras konsultanti;
 • izglītības inspektori;
 • skolotāji, kas zaudējuši darbu un/vai pēc pārtraukuma atsāk darbu profesijā.
Valodas apguves kursu dalībnieki

 

Valodas apguves kursos var piedalīties

 • skolotāji, kuri vada mācību priekšmeta apguvi svešvalodā;
 • pedagogi, kuri pārkvalificējas par svešvalodu skolotājiem;
 • skolas izglītības personāls, kas piedalās Comenius partnerību projektā un kam nepieciešams uzlabot projekta darba valodas prasmes;
 • retāk lietotu valodu skolotāji;
 • pirmskolas vai sākumskolas skolotāji, kam ir/būs jāvada svešvalodu apguve.
 • Comenius skolēnu individuālās mobilitātes kontaktskolotāji, kam nepieciešams uzlabot valodas prasmes, lai īstenotu skolēnu mobilitāti.
Kursu izvēle

 

Kursus var izvēlēties Eiropas Komisijas izveidotajā datu bāzē: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Kursiem, kas nav iekļauti iepriekšminētajā datu bāzē, jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajiem kritērijiem, kursu atbilstību izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Kursiem ir jānotiek Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Profesionālās pilnveides ilgums

 

Profesionālās pilnveides aktivitāšu ilgums:

 • Kursiem – minimālais ilgums ir 5 dienas, maksimālais - 6 nedēļas;
 • Darba vērošanai un konferencēm/semināriem ilgums ir no 1 darba dienas līdz 6 nedēļām.
Projekta pieteicējs

 

Pieteicēji ir individuālas personas, kuru pieteikumus paraksta arī viņu pārstāvētās iestādes vadītājs.
Ja šādas iestādes nav (piem., nenodarbināto skolotāju gadījumā), tad attiecīgi pieteikumu var iesniegt bez nosūtošās iestādes apstiprinājuma.

Projekta iesniegšana

 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un aktivitāšu ilgums

 

Šim projektu veidam pieteikumu iesniegšana notiek trīs reizes gadā.

 

Projektu iesniegšanas termiņi:

 • 2013.gada 16.janvāris (aktivitātēm ir jāsākas no 2013.gada 1.maija)
 • 2013.gada 30.aprīlis (aktivitātēm ir jāsākas no 2013.gada 1.septembra)
 • 2013.gada 17.septembris (aktivitātēm ir jāsākas no 2014.gada 1.janvāra)

 

Visām aktivitātēm ir jābūt uzsāktām līdz 2014.gada 30.aprīlim.

 

Dokumenti un veidlapas

Visi nepieciešamie dokumenti pieejami sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Finansējums

 

Atbalstītajiem iesniegumiem finansējumu piešķir:

 • ceļa izdevumiem;
 • uzturēšanās izdevumiem;
 • kursu dalības maksai;
 • dalībnieku lingvistiskās sagatavošanas izdevumiem.
Lingvistiskās sagatavošanās finansējums:
 • var piešķirt kā vienreizēju piešķīrumu;
 • lingvistiskas sagatavošanās finansējums netiek piešķirts, ja profesionālās pilnveides aktivitāte ir valodu apguves kurss.

Katrai valstij ir savas izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas.

 

Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana

Rezultāti pieteicējiem tiks paziņoti 2,5 mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice

 

Vairāk informācijas

 

comenius_ist_fiche_2013.doc?d=files/free/03/2703/comenius_ist_fiche_2013.doc