Skolēnu individuālā mobilitāte ir iespēja

 • pamatskolas un vidusskolas skolēniem 3 līdz 10 mēnešus mācīties un dzīvot ārvalstīs;
 • pamatskolas un vidusskolas skolēniem gūt Eiropas mācību pieredzi un paplašināt izpratni par Eiropas valstu kultūrām un valodām;
 • dzīvojot ārvalstu vidē, apgūt personīgajai izaugsmei nepieciešamās prasmes;
 • veidot ilgtspējīgu sadarbību starp Comenius mobilitātes dalībskolām;
 • bagātināt Eiropas dimensiju izglītībā.

Comenius skolēnu individuālo mobilitāti var organizēt starp pamatskolām vai vidusskolām, kas pašlaik ir vai agrāk bijušas iesaistītas Comenius skolu partnerības projektā. Šīs skolas var pieteikties finansējumam skolēnu mācībām vienā vai vairākās Comenius partnerskolās ārvalstīs. Skolēniem jābūt vismaz 14 gadu vecumā.

Comenius programma apmaksā

 • skolēniem viena brauciena izmaksas abos virzienos;
 • ikmēneša stipendiju katram skolēnam;
 • valodu mācību izmaksas un daļu no skolas administratīvajām izmaksām.

Comenius programmas dalībvalstis

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija un Horvātija.

Vairāk informācijas: com_ind_mob_fische_2013.doc?d=files/free/91/2691/com_ind_mob_fische_2013.doc (Aktualizēts: 28.09.2012)