Comenius programmas statistika 2013. gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2013.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Daudzpusējās partnerības 1 835 411 1 204 000,00 275 60
Divpusējās partnerības 77 000,00 10 4
Reģionālās partnerības 175 410,00 12 5
Profesionālā pilnveide 272 650,00 351 139
Asistentūras 74 460,00 14 11
Skolēnu individuālā mobilitāte 27 256,00 7 7
Sagatavošanas vizītes 4 635,00 25 5

Comenius programmas statistika 2012. gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2012.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Daudzpusējās partnerības 2 026 000 1 361 000,00 267 68
Divpusējās partnerības 105 000,00 11 5
Reģionālās partnerības 157 714,75 7 5
Profesionālā pilnveide 283 118,04 307 140
Asistentūras 68 310,85 14 9
Skolēnu individuālā mobilitāte 25 844,00 6 3
Sagatavošanas vizītes 25 012,36 42 28

Comenius programmas statistika 2011. gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2011.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Daudzpusējās partnerības 1 817 100 1 221 000,00 253 64
Divpusējās partnerības 56 000,00 8 3
Reģionālās partnerības 135 727,50 8 4
Profesionālā pilnveide 252 542,36 255 130
Asistentūras 96 575,14 18 13
Skolēnu individuālā mobilitāte 25 155,00 5 5
Sagatavošanas vizītes 30 000,00 68 36

 

2010