Erasmus programmas centralizētās aktivitātes – daudzpusējos projektus, daudzpusējos tīklus un papildu pasākumus – administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), vairāk informācijas EACEA mājas lapā angļu valodā.

Erasmus daudzpusējie tīkli

Erasmus akadēmiskie tīkli tiek veidoti ar mērķi veicināt Eiropas sadarbību un inovācijas konkrētās studiju jomās.

Visa aktuālākā un detalizētāka informācija angļu valodā par Erasmus daudzpusējiem tīkliem pieejama EACEA mājas lapā.

ES Mūžizglītības programmas INFO DIENAS 2013 (Brisele, 12/11/2012) prezentācijas, t.sk. par Erasmus centralizētajām aktivitātēm, pieejamas šeit