Erasmus programmas informatīvie materiāli

Erasmus Baltijas statistikas brošūra (2014)

 

Brošūrā “Lifelong Learning Programme Erasmus in Baltic Countries 2007-2013” apkopota Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Erasmus+ nacionālo aģentūru Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas ietvaros īstenoto decentralizēto aktivitāšu statistikas analīze. Tā ietver dažāda veida aktivitātes, kuras īstenotas Baltijas valstīs augstākās izglītības sektorā laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam:

  • Erasmus studentu un personāla mobilitāte,
  • Erasmus Intensīvās programmas,
  • Erasmus Intensīvie valodu kursi. 
     

Lejupielādēt:

smpf_leidinys_final.pdf?d=files/news/3901/smpf_leidinys_final.pdf

EACEA izdoto informatīvo materiālu apkopojums (2013)

 

 

Izdevumā pieejami dokumenti un interneta saites uz informatīvajiem materiāliem par šobrīd aktuālajām, kā arī tuvākajā nākotnē plānotajām programmām šādās jomās:

  • Augstākā izglītība;
  • Augstākās izglītības politika;
  • Pētniecība;
  • Skolas;
  • Profesionālā izglītība un apmācība;
  • Jaunatne;
  • Kultūra.
      Lejupielādēt:visitors_pack_2013.pdf?d=files/news/3901/visitors_pack_2013.pdf

Piedalies Erasmus programmā - izglītojies citādāk! (2012)

 

  Bukletā "Erasmus - izglītojies citādāk!" atradīsiet atbildes par augstākās izglītības studentu apmaiņas programmu Erasmus - kas var tajā piedalīties, cik garš ir Erasmus studiju/prakses periods, kā var pieteikties u.c. jautājumiem.       Lejupielādēt:
?d=files/news/3901/erasmus8_2.pdf  

"Rokasgrāmatu par mobilo studentu tiesībām Eiropas Savienībā"

  Eiropas Savienības iniciatīvas „Jaunatne Kustībā” ietvaros, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, ir izstrādājis „Rokasgrāmatu par mobilo studentu tiesībām Eiropas Savienībā”.        Lejupielādēt:
tavas_apmainas_studenta_tiesibas.pdf?d=files/news/3901/tavas_apmainas_studenta_tiesibas.pdf 

Erasmus - Facts, Figures & Trends, 2009/2010 (2011)

  Izdevumā "Erasmus - Facts, Figures and Trends" apkopota informācija par Eiropas Savienības atbalstu studentu un personāla apmaiņai un universitāšu sadarbībai 2009./2010.akadēmiskajā gadā.       Lejupielādēt: erasmus_facts_figures_and_trends_2009_2010.pdf?d=files/news/3901/erasmus_facts_figures_and_trends_2009_2010.pdf

Erasmus studenta harta (2010)

          Lejupielādēt: jaunaa_20studenta_20harta_lv_web.pdf?d=files/news/3901/jaunaa_20studenta_20harta_lv_web.pdf

Piedalies Erasmus programmā! (2010)

          Lejupielādēt: erasmus_2010.pdf?d=files/news/3901/erasmus_2010.pdf

Discover the Baltic states for Studies (2010)

          Lejupielādēt: discover_the_states_for_studies_december_2010.pdf?d=files/news/3901/discover_the_states_for_studies_december_2010.pdf
             

Higher Education in Latvia (2009)

 

          Lejupielādēt: higher_education_in_latvia_3ed.pdf?d=files/news/3901/higher_education_in_latvia_3ed.pdf
 

A Practical Guide for Erasmus Students (2009)

          Lejupielādēt: erasmusguide2008.pdf?d=files/news/3901/erasmusguide2008.pdf
             

Erasmus veiksmes stāsti (2008)

          Lejupielādēt: erasmus_staasti_2007.pdf?d=files/news/3901/erasmus_staasti_2007.pdf
             

Atskaite par Erasmus studentu mobilitāti 2005./2006.ak.g. (2006)

          Lejupielādēt: stud_atsk_anali_05_06_lv.pdf?d=files/news/3901/stud_atsk_anali_05_06_lv.pdf
             

Report on Erasmus Students’ Mobility Academic year 2005/2006

          Lejupielādēt: erasmus_arzemju_studentu_aptauja.pdf?d=files/news/3901/erasmus_arzemju_studentu_aptauja.pdf