Pētījumi un rezultātu analīze

2013. gads

  

On the way to ERASMUS+: A Statistical Overview of the ERASMUS Programme in 2011-12

Eiropas Komisija ir sagatavojusi Erasmus programmas statistikas pārskatu par programmas īstenošanu 2011./2012.akadēmiskajā gadā. Erasmus programmas īstenošanā piedalījās 33 valstis: 27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija. 

   
  

Pētījums „Studentu apmierinātība ar Erasmus mobilitātes aspektiem”

Pētījums „Studentu apmierinātība ar Erasmus mobilitātes aspektiem” tika veikts, lai apzinātu un analizētu studentu apmierinātību ar dažādiem Erasmus mobilitātes akadēmiskajiem, organizatoriskajiem, finansiālajiem un sociālajiem aspektiem.

 

Pētījumā aptaujāti 1149 izbraucošie apmaiņas studenti no 34 augstākās izglītības iestādēm, kā arī 375 iebraucošie Erasmus apmaiņas studenti no 28 augstākās izglītības iestādēm, kuri Erasmus mobilitātes programmā piedalījušies 2011./2012. vai 2012./2013. akadēmiskajā gadā.

 

Lejupielādēt pētījuma rezultātus: 44851_erasmus_book_2_.pdf?d=files/news/13659/44851_erasmus_book_2_.pdf

   
 

Erasmus akadēmiskā un vispārējā personāla apmierinātība ar mobilitāti: pieredze, ieguvumi un ietekme

Pētījums veikts, lai izvērtētu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas mērķa grupas/ dalībnieku (akadēmiskais un vispārējais personāls) apmierinātību ar dažādiem Erasmus mobilitātes aspektiem un ieguvumiem pēc dalības Erasmus apakšprogrammā.

 

Pētījumā piedalījušies 304 Erasmus apakšprogrammas dalībnieki, kas devušies personāla (gan akadēmiskā, gan vispārējā) mobilitātē 2011./2012.akadēmiskajā gadā un 2012./2013.akadēmiskajā gadā.

 

Lejupielādēt pētījuma rezultātus: erasmus_personala_apmierin.pdf?d=files/news/13659/erasmus_personala_apmierin.pdf

 

 

2011.gads

Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi?

Latvijas Universitātes profesores Rudītes Andersones pētījums: „Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi?”

Šajā pētījumā tika analizēti Mūžizglītības programmas Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projekti, kas īstenoti laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam.

 

Lejupielādēt: viaa_petijums_labots_2011.pdf?d=files/news/13659/viaa_petijums_labots_2011.pdf

Pētījuma prezentācijas video