Erasmus mobilitāte

Erasmus mobilitāte – Eiropas Savienības mobilitātes un sadarbības aktivitātes augstākajā izglītībā. Tajā var piedalīties augstākās izglītības institūciju mācībspēki un studenti.

Augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā - augstskola.

Erasmus mobilitāte:

 • sekmē kvalitāti un stiprina augstākās izglītības Eiropas dimensiju;
 • veicina studentu un mācībspēku mobilitāti.

Erasmus mobilitātes  aktivitātes:

Erasmus mobilitātes veidi 
1. Studentu mobilitāte  1.1. Studijas ārzemēs
1.2. Prakse ārzemēs
2. Augstskolu mācībspēku un darbinieku mobilitāte  2.1. Augstskolu mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru mobilitāte
2.2. Augstskolu personāla apmācība uzņēmumos un augstskolās

1. Studentu mobilitāte:

1.1. Studijas ārzemēs:

 • bezmaksas studijas ārvalstu augstskolā (sākot ar 2.kursu);
 • studiju ilgums – 3 līdz 12 mēneši;
 • studiju perioda pilnīga atzīšana pēc mācību līgumā paredzēto prasību izpildes;
 • aktivitāti administrē VIAA.

Vairāk informācijas: Erasmus_studijas.doc?d=files/free/60/2960/erasmus_studijas.doc


1.2. Prakse ārzemēs:

 • prakse ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā;
 • ilgums: 3-12 mēneši;
 • prakses pilnīga atzīšana;
 • aktivitāti administrē VIAA.

Vairāk informācijas: Erasmus_prakse.doc?d=files/free/60/2960/erasmus_prakse.doc

2. Augstskolu mācībspēku un darbinieku mobilitāte

2.1. Augstskolu mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru mobilitāte

 • docēšana ārvalsts augstskolā;
 • var piedalīties augstskolu mācībspēki un uzņēmumu darbinieks;
 • ilgums: no 1 dienas (minimālais laiks lekcijām – 5 stundas) līdz 6 nedēļas;
 • aktivitāti administrē VIAA.

Vairāk informācijas: Erasmus_macibspeku_mobilitate.doc?d=files/free/60/2960/erasmus_macibspeku_mobilitate.doc

2.2. Augstskolu personāla apmācība uzņēmumos un augstskolās

Vairāk informācijas: Erasmus_personala_apmacibas-uznemumos.doc?d=files/free/60/2960/erasmus_personala_apmacibas_uznemumos.doc

Pieteikumu iesniegšana finansējuma saņemšanai

Pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt tikai juridiskas personas – augstskolas, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta (EUH).

Eiropas Komisija un VIAA projektu pieteikumu iesniegšanu Erasmus apakšprogrammā izsludina vienreiz gadā  (parasti gada beigās).

Pēc studentu mobilitātes (prakšu un studiju) projektu apstiprināšanas augstskolas izsludina iekšējo konkursu, lai pēc saviem kritērijiem atlasītu tos studentus, kuri iegūs tiesības studēt kādā Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Mūžizglītības programmas dalībvalstis:

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija.