Augstskolu mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru mobilitāte

Mācībspēku mobilitāte – iespēja augstākās izglītības institūciju mācībspēkiem (lektoriem, docētājiem) un vieslektoriem no uzņēmumiem/organizācijām docēt citā Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā - augstskola.

Mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru mobilitāte:

 • iedrošina augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu daudzveidību un saturu;
 • ļauj studentiem, kuri nepiedalās mobilitātes programmā, gūt starptautiskas zināšanas un pieredzi no ārvalstu akadēmiķiem un profesionāļiem;
 • veicina zināšanu un pedagoģisko metožu apmaiņu;
 • rada starptautisku saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • motivē studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdz viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Docēšanas aktivitāte:

 • jāintegrē uzņemošās iestādes studiju programmā;
 • jāīsteno augstskolā, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta;
 • jābalstās uz starpinstitucionālu līgumu starp nosūtošo un uzņemošo iestādi;
 • jāveic vai nu augstskolas docētājam vai kritērijiem atbilstoša uzņēmuma darbiniekam;

Docēšanas periods:

 • minimālais docēšanas ilgums ir 1 diena (5 akadēmiskās stundas);
 • maksimālais – 6 nedēļas.

Pieteikšanās:

 • akadēmiskajam personālam/iesaistītajām augstskolām vai uzņēmumiem iepriekš jāvienojas par aktivitāšu programmu, ko īstenos viesdocētāji – docēšanas programma;
 • augstskolu docētāju atlasi veic nosūtošā iestāde;
 • uzņēmumu personāla atlasi veic uzņemošā iestāde, nosūtot darbiniekam augstskolas ielūgumu.

Šo Erasmus aktivitāti administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Vairāk informācijas: erasmus_augstskolu_macibspeku_mobilitate.doc?d=files/news/2964/erasmus_augstskolu_macibspeku_mobilitate.doc