Vēlme būt radošiem un stipriem

30.12.2014

Alberta koledža iespēju pieteikties hartai izmantojusi jau atkārtoti, šoreiz ieklausoties arī Eiropas Komisija aicinājumā Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniegs iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības rīcības programmas izglītībā no 2014. līdz 2020. gadam aktivitātēs.

Lasīt vairāk »

Ceļā uz ECTS Atzinības zīmi

29.12.2014

Banku augstskola ir vienīgā augstākās izglītības mācību iestāde Latvijā, kas saņēmusiEiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūras visaugstāko ECTS Atzinības zīmi periodam no 2013. līdz 2016. gadam. Tā pierāda, ka Banku augstskola nodrošina izcilību Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmā.

Lasīt vairāk »