2014.gada Erasmus programmas semināri

LaiksSemināra tematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli
29.-30.01.2014 Seminārs Erasmus/Erasmus+ programmas koordinatoriem Augstskolu Erasmus/Erasmus+ institucionālie koordinatori VIAA Jūrmala
  • Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā e_ai_starpt_sad_29_30_janv_2014.pdf?d=files/news/23742/e_ai_starpt_sad_29_30_janv_2014.pdf
  • Erasmus Augstākās izglītības harta 2014.–2020. gadam eche_erasmus_.pdf?d=files/news/23742/eche_erasmus_.pdf
  • ECTS/DS Labels ieguvēji 2013.gadā ects_ds_labels_erasmus_.pdf?d=files/news/23742/ects_ds_labels_erasmus_.pdf
  • KA 1 aktivitāte «Personu mobilitāte izglītības jomā» - pieteikšanās, īstenošanas nosacījumi, stipendiju likmes ka1_personu_mobilitate_erasmus_28.01.2014..pdf?d=files/news/23742/ka1_personu_mobilitate_erasmus_28.01.2014..pdf
  • KA2 augstākajā izglītībā: Stratēģiskās partnerības Zināšanu apvienības ka2_erasmus_.pdf?d=files/news/23742/ka2_erasmus_.pdf

  • KA 1 aktivitāte «Personu mobilitāte izglītības jomā» -nacionālais mobilitātes konsorcijs konsorciji_ka1_mobilitate_28_01_2014.pdf?d=files/news/23742/konsorciji_ka1_mobilitate_28_01_2014.pdf
  • 2013.gadā veiktās pārbaudes un galvenie secinājumi parbauzu_secinajumi_2013_erasmus_28.01.2014..pdf?d=files/news/23742/parbauzu_secinajumi_2013_erasmus_28.01.2014..pdf
  • Informācija par VIAA plānotajiem pasākumiem 2014.gadā viaa_istenotie_pasakumi_erasmus_.pdf?d=files/news/23742/viaa_istenotie_pasakumi_erasmus_.pdf