Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)

2013./2014.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas paziņojums Pazinojums Erasmus majas lapa 2013.doc?d=files/free/03/3203/pazinojums_erasmus_majas_lapa_2013.doc LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/03/3203/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/03/3203/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/03/3203/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/03/3203/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
  Projektu īstenošana    
4.

Vispārīgie noteikumi

Visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013.pdf?d=files/free/03/3203/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013.pdf LV  
5.

I. pielikums - EILC iesnieguma veidlapa

EILC iesnieguma veidlapa 2013.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iesnieguma_veidlapa_2013.doc EN

 
6.

EILC pieteikuma aizpildīšanas un iesniegšanas instrukcija

EILC pieteikuma iesniegšanas instrukcija_2013.pdf?d=files/free/03/3203/eilc_pieteikuma_iesnieg_anas_instrukcija_2013.pdf LV Aktualizēts: 30.01.2013. 
7.

II. pielikums - organizējošās iestādes (OI) informācijas veidlapa

II. pielikums organising institution-information form.doc?d=files/free/03/3203/ii._pielikums_organising_institution_information_form.doc EN   
8.

III. Vadlīnijas organizējošajai iestādei par EILC

iii._piel._eilc_vadlinijas.doc?d=files/free/03/3203/iii._piel._eilc_vadlinijas.doc EN   
9.

III.1 pielikums - studenta iesnieguma veidlapa EILC

III.1. pielikums student application form.doc?d=files/free/03/3203/iii.1._pielikums_student_application_form.doc EN   
10.

III.2 pielikums - Comenius/Grundtvig asistenta iesnieguma veidlapa EILC 

III.2 pielikums Comenius_Grundtvig application form.doc?d=files/free/03/3203/iii.2_pielikums_comenius_grundtvig_application_form.doc EN    
11.

III.3 pielikums - dalībnieku atlases rezultātu veidlapa

III.3 pielikums atlases rezultātu lapa.xls?d=files/free/03/3203/iii.3_pielikums_atlases_rezult_tu_lapa.xls EN   
12.

III.4 pielikums - studenta gala atskaites veidlapa

III.4 pielikums student-final report form.doc?d=files/free/03/3203/iii.4_pielikums_student_final_report_form.doc EN   
13.

III.5a pielikums - organizējošās iestādes (OI) saturiskās gala atskaites veidlapas

III.5a pielikums 2_eilc_saturiskas_atskaites_veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/iii.5a_pielikums_2_eilc_saturiskas_atskaites_veidlapa.doc LV

III.5a pielikums organising institution-final report form.doc?d=files/free/03/3203/iii.5a_pielikums_organising_institution_final_report_form.docEN

 
14.

III.5b pielikums - organizējošās iestādes (OI) finanšu un statistikas gala atskaites veidlapa

III.5b pielikums - finanšu_un_statistikas_gala_atskaites_veidlapa.xls?d=files/free/03/3203/iii.5b_pielikums_finan_u_un_statistikas_gala_atskaites_veidlapa.xls EN   
15.

III.6 pielikums - EILC kalendārs organizējošajām iestādēm (OI) 

III.6 pielikums calendar for organising institutions.doc?d=files/free/03/3203/iii.6_pielikums_calendar_for_organising_institutions.doc EN   
16.

III.7 pielikums - EILC kalendārs studentiem    

III.7 pielikums calendar for students.doc?d=files/free/03/3203/iii.7_pielikums_calendar_for_students.doc EN    
17.

EILC līguma paraugs

EILC līgums 2013_paraugs_LV.pdf?d=files/free/03/3203/eilc_l_gums_2013_paraugs_lv.pdfLV Aktualizēts 17.05.2013

  

2012./2013.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/03/3203/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/03/3203/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/03/3203/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/03/3203/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/03/3203/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
  Projektu īstenošana    
4. EILC Finansējuma līgums EILC finansējuma līgums 2012.doc?d=files/free/03/3203/eilc_finans_juma_l_gums_2012.docLV Aktualizēts: 19.04.2012
 

I. pielikums - EILC iesnieguma veidlapa

2012 EILC application form.doc?d=files/free/03/3203/2012_eilc_application_form.docEN

 
 

II. pielikums - organizējošās iestādes (OI) informācijas veidlapa

II. pielikums - organizējošās iestādes (OI) informācijas veidlapa 2012_13.doc?d=files/free/03/3203/ii._pielikums_organiz_jo_s_iest_des_oi_inform_cijas_veidlapa_2012_13.docEN

 
 

III. Vadlīnijas organizējošajai iestādei par EILC

III. piel. EILC vadlīnijas.doc?d=files/free/03/3203/iii._piel._eilc_vadl_nijas.docLV  
 

III.1 pielikums - studenta iesnieguma veidlapa EILC

III.1 piel. studenta iesnieguma veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/iii.1_piel._studenta_iesnieguma_veidlapa.docEN  
 

III.2 pielikums - Comenius/Grundtvig asistenta iesnieguma veidlapa EILC

III.2. piel. ComeniusGrundtvig asistenta iesnieguma veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/iii.2._piel._comeniusgrundtvig_asistenta_iesnieguma_veidlapa.docEN  
 

III.3 pielikums - dalībnieku atlases rezultātu veidlapa

III.3 piel. dalībnieku atlases rezultātu veidlapa.xls?d=files/free/03/3203/iii.3_piel._dal_bnieku_atlases_rezult_tu_veidlapa.xlsEN  
 

III.4 pielikums - studenta gala atskaites veidlapa

III.4 piel. studenta gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/iii.4_piel._studenta_gala_atskaites_veidlapa.docEN  
 

III.5a pielikums - organizējošās iestādes (OI) saturiskā gala atskaites veidlapa

III.5a piel.organizējošās iestādes (OI) saturiskā gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/iii.5a_piel.organiz_jo_s_iest_des_oi_saturisk_gala_atskaites_veidlapa.docEN

EILC Saturiskās atskaites veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/eilc_saturisk_s_atskaites_veidlapa.docLV 

Aktualizēts: 25.04.2012 
 

III.5b pielikums - organizējošās iestādes (OI) finanšu un statistikas gala atskaites veidlapa

III.5b piel. organizējošās iestādes (OI) finanšu un statistikas gala atskaites veidlapa.xls?d=files/free/03/3203/iii.5b_piel._organiz_jo_s_iest_des_oi_finan_u_un_statistikas_gala_atskaites_veidlapa.xlsEN  
 

III.6 pielikums - EILC kalendārs organizējošajām iestādēm (OI)

III.6 piel. EILC kalendārs organizējošajām iestādēm (OI).doc?d=files/free/03/3203/iii.6_piel._eilc_kalend_rs_organiz_jo_aj_m_iest_d_m_oi_.docEN  
 

III.7 pielikums - EILC kalendārs studentiem

III.7 piel. EILC kalendārs studentiem.doc?d=files/free/03/3203/iii.7_piel._eilc_kalend_rs_studentiem.docEN  

 

2011./2012.akadēmiskais gads

 Projekta izstrāde  Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/03/3203/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/03/3203/call_2011_sludinajums_lv.pdf EN  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/03/3203/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa: Vispārīga informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/03/3203/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/03/3203/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/03/3203/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Projektu īstenošana    
5. EILC Finansējuma līgums EILC-finansejuma_ligums_2011_12_2v.doc?d=files/free/03/3203/eilc_finansejuma_ligums_2011_12_2v.doc LV Aktualizēts: 01.06.2011
  I. pielikums - EILC iesnieguma veidlapa I. pielikums - EILC iesnieguma veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/i._pielikums_eilc_iesnieguma_veidlapa.doc EN  
  II. pielikums -organizējošās iestādes (OI) informācijas veidlapa II. pielikums -organizējošās iestādes (OI) informācijas veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/ii._pielikums_organiz_jo_s_iest_des_oi_inform_cijas_veidlapa.doc EN  
  III. Vadlīnijas organizējošajai iestādei par EILC EILC vadlīnijas OI.doc?d=files/free/03/3203/eilc_vadl_nijas_oi.doc LV  
  III.1 pielikums - studenta iesnieguma veidlapa EILC III.1 pielikums - studenta iesnieguma veidlapa EILC.doc?d=files/free/03/3203/iii.1_pielikums_studenta_iesnieguma_veidlapa_eilc.doc EN  
  III.2 pielikums - Comenius/Grundtvig asistenta iesnieguma veidlapa EILC III.2 pielikums -Comenius_Grundtvig asistenta iesnieguma veidlapa EILC.doc?d=files/free/03/3203/iii.2_pielikums_comenius_grundtvig_asistenta_iesnieguma_veidlapa_eilc.doc EN  
  III.3 pielikums - dalībnieku atlases rezultātu veidlapa III.3 pielikums - dalībnieku atlases rezultātu veidlapa.xls?d=files/free/03/3203/iii.3_pielikums_dal_bnieku_atlases_rezult_tu_veidlapa.xls EN  
  III.4 pielikums - studenta gala atskaites veidlapa III.4 pielikums - studenta gala atskaites veidlapa_2v.doc?d=files/free/03/3203/iii.4_pielikums_studenta_gala_atskaites_veidlapa_2v.doc EN  
  III.5a pielikums - organizējošās iestādes (OI) saturiskā gala atskaites veidlapa III.5a pielikums -organizējošās iestādes (OI) saturiskā gala atskaites veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/iii.5a_pielikums_organiz_jo_s_iest_des_oi_saturisk_gala_atskaites_veidlapa.doc EN  
  III.5b pielikums - organizējošās iestādes (OI) finanšu un statistikas gala atskaites veidlapa III.5b pielikums - organizējošās iestādes (OI) finanšu un statistikas gala atskaites veidlapa.xls?d=files/free/03/3203/iii.5b_pielikums_organiz_jo_s_iest_des_oi_finan_u_un_statistikas_gala_atskaites_veidlapa.xls EN  
  III.6 pielikums - EILC kalendārs organizējošajām iestādēm (OI) III.6 pielikums - EILC kalendārs organizējošajām iestādēm (OI).doc?d=files/free/03/3203/iii.6_pielikums_eilc_kalend_rs_organiz_jo_aj_m_iest_d_m_oi_.doc EN  
  III.7 pielikums - EILC kalendārs studentiem III.7 pielikums -EILC kalendārs studentiem.doc?d=files/free/03/3203/iii.7_pielikums_eilc_kalend_rs_studentiem.doc EN  
6. Erasmus programmas koordinatoru rokasgrāmata Erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf?d=files/free/03/3203/erasmus_rokasgramata_2011_2012_gads.pdf EN  

2010./2011.akadēmiskais gads

Projekta izstrāde                                                                                         
Vadlīnijas pieteicējiem 2010 I daļa. Vispārējie noteikumi I_visparejie_noteikumi_lv.doc?d=files/free/03/3203/i_visparejie_noteikumi_lv.doc LV

llp_guide_2010_en.doc?d=files/free/03/3203/llp_guide_2010_en.doc EN
Vadlīnijas pieteicējiem 2010 IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes          IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/03/3203/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/03/3203/guide_2010_part_ii_a.doc EN
Pieteikuma veidlapa 2010.gada konkurss ir noslēdzies!
Organizējošās iestādes informācijas veidlapa ERA_EILC_grant_agreement_Annex_II_org_inst_inf_form.doc?d=files/free/03/3203/era_eilc_grant_agreement_annex_ii_org_inst_inf_form.doc EN

 

Projekta vērtēšana                                                                                      
Atbilstības vērtēšanas veidlapa                                                                   GfNA-II-B-ERA-EILC-eligibility check.doc?d=files/free/03/3203/gfna_ii_b_era_eilc_eligibility_check.doc EN
Kvalitātes vērtēšanas veidlapa EILC_kvalitates_vertesanas_veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/eilc_kvalitates_vertesanas_veidlapa.doc EN

 

 Projekta īstenošana                                                                                   Piezīmes
Finansējuma līgums finansejuma_liigums.doc?d=files/free/03/3203/finansejuma_liigums.doc LV  
Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf?d=files/free/03/3203/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2010.pdf LV  
Finansējuma līguma pielikumi:    
I pielikums. Erasmus intensīvo valodas kursu finansējuma pieteikums EILC_pieteikuma_veidlapa_2010_2011.doc?d=files/free/03/3203/eilc_pieteikuma_veidlapa_2010_2011.doc EN  
II pielikums. Organizējošās iestādes informācijas veidlapa ERA_EILC_grant_agreement_Annex_II_org_inst_inf_form.doc?d=files/free/03/3203/era_eilc_grant_agreement_annex_ii_org_inst_inf_form.doc EN  
III pielikums. Vadlīnijas Saņēmēja organizējošajai iestādei par EILC
organizēšanu un īstenošanu
informacija_par_EILC_LV.docx?d=files/free/03/3203/informacija_par_eilc_lv.docx EN  
III.1. pielikums. Erasmus studenta pieteikuma veidlapa EILC EILC_2010_2011_Student_Application_Form.doc?d=files/free/03/3203/eilc_2010_2011_student_application_form.doc EN  
III.2.pielikums. Comenius asistenta pieteikuma veidlapa EILC application_form_comenius_assistants.doc?d=files/free/03/3203/application_form_comenius_assistants.doc EN  
III.3.pielikums. EILC dalībnieku atlases rezultātu veidlapa EILC_dalibnieku_saraksts.xls?d=files/free/03/3203/eilc_dalibnieku_saraksts.xls EN  
III.4.pielikums. Studentu gala atskaites veidlapa EILC_studentu_gala_atskaites_veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/eilc_studentu_gala_atskaites_veidlapa.doc EN  

III.5.pielikums. Organizējošās iestādes (OI) gala atskaites veidlapas:           
a) satura atskaites veidlapa


b) finanšu un statistikas atskaites veidlapa


OI_gala_ataskaites_veidlapa.doc?d=files/free/03/3203/oi_gala_ataskaites_veidlapa.doc EN

 

eilc_fin_atsk_forma_10_11.xls?d=files/free/03/3203/eilc_fin_atsk_forma_10_11.xls ENAktualizēts:
04.11.2010
III.6.pielikums. EILC kalendārs organizējošām iestādēm EILC_kalendars_OI.doc?d=files/free/03/3203/eilc_kalendars_oi.doc EN  
III.7.pielikums. EILC pieteikšanās un atlases kalendārs studentiem EILC_kalendars_studentiem.doc?d=files/free/03/3203/eilc_kalendars_studentiem.doc EN  
EILC finansējuma līguma Vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_IP_EILC.doc?d=files/free/03/3203/visparigie_noteikumi_ip_eilc.doc EN  
Valsts budžeta atskaites forma EILC atskaites forma LVL budzets_10_11.xls?d=files/free/03/3203/eilc_atskaites_forma_lvl_budzets_10_11.xls LV  


2009./2010.akadēmiskais gads

  Projekta īstenošana                                                                                  
I pielikums. Erasmus intensīvo valodas kursu (EILC) finansējuma pieteikums EILC_I_pielikums_09.doc?d=files/free/03/3203/eilc_i_pielikums_09.doc EN
II pielikums. Organizējošās iestādes informācijas veidlapa EILC_II_pielikums09.doc?d=files/free/03/3203/eilc_ii_pielikums09.doc EN

III pielikums. Vadlīnijas Saņēmēja organizējošajai iestādei par EILC

organizēšanu un īstenošanu

EILC_Vadlinijas_OI.doc?d=files/free/03/3203/eilc_vadlinijas_oi.doc EN
III.1.pielikums. Erasmus studenta pieteikuma veidlapa EILC EILC_III_1_pielikums.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iii_1_pielikums.doc EN
III.2.pielikums. Comenius asistenta pieteikuma veidlapa EILC EILC_III_2_pielikums.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iii_2_pielikums.doc EN
III.3.pielikums. EILC 2009/2010 dalībnieku atlases rezultātu veidlapa EILC_III_3_pielikums.xls?d=files/free/03/3203/eilc_iii_3_pielikums.xls EN
III.4.pielikums. Studentu gala atskaites veidlapa EILC_III_4_pielikums.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iii_4_pielikums.doc EN
III.5.pielikums. Organizējošo iestāžu gala atskaites veidlapas
 • saturiskā atskaite
 • finanšu un statistikas atskaite
 • datu vārdnīca

 

EILC_III_5_pielikums.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iii_5_pielikums.doc EN

 

EILC_statistikas_atskaite_2009_2010.xls?d=files/free/03/3203/eilc_statistikas_atskaite_2009_2010.xls EN

 

EILC_datu_vardnica_ 2009_2010.doc?d=files/free/03/3203/eilc_datu_vardnica_2009_2010.doc EN

III.6.pielikums. EILC 2009/2010 – kalendārs organizējošajām iestādēm EILC_III_6_pielikums.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iii_6_pielikums.doc EN
III.7.pielikums. EILC 2009/2010 pieteikšanās un atlases kalendārs studentiem EILC_III_7_pielikums.doc?d=files/free/03/3203/eilc_iii_7_pielikums.doc EN
EILC finansējuma līguma Vispārīgie noteikumi EILC_Visparigie_noteikumi.doc?d=files/free/03/3203/eilc_visparigie_noteikumi.doc EN