Augstākās izglītības iestādēm piešķirtais finansējums Erasmus mobilitātēm 2012./2013.akad.gadā

Nr.Augstākās izglītības iestāde

Kopējais piešķirtais
finansējums (EUR)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

Latvijas Universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Biznesa augstskola "Turība"
Daugavpils Universitāte
Banku augstskola
Rēzeknes Augstskola
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Mākslas akadēmija
Vidzemes Augstskola
Latvijas Kultūras akadēmija
Informācijas un sistēmu menedžmenta augstskola
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Liepājas Universitāte
Latvijas Kristīgā akadēmija
Baltijas Starptautiskā akadēmija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Ventspils Augstskola
Rīgas Ekonomikas augstskola
Ekonomikas un kultūras augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
Transporta un sakaru institūts
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Daugavpils Medicīnas koledža
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas 1.medicīnas koledža
Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas kultūras koledža"
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Alberta koledža
Juridiskā koledža
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
Grāmatvedības un finanšu koledža
Valsts robežsardzes koledža

1337095.00
1001885.37
455316.65
431434.00
412389.60
347366.47
347168.50
326809.89
324901.40
318069.52
305201.08
304037.22
290230.72
276879.00
199350.57
170006.55
155338.50
138711.60
131788.01
107682.66
99620.23
96328.87
83708.90
75933.83
70300.00
69402.68
42029.84
40739.81
33502.71
27305.59
26017.86
24571.09
23441.34
22853.99
17843.77
14321.58
10871.27
7114.40
4199.95
2810.92