Erasmus Mundus semināri 2014

Laiks Semināra temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Semināra materiāli

22.- 23.09.2014.

Seminārs Latvijas studentiem par kopīgo studiju programmu iespējām Latvijas studenti un citi interesenti VIAA VIAA telpās, Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zālē 

 Prezentācijas:

  • "Kopīgo studiju programmu iespējas STUDENTIEM
    Erasmus Mundus/Erasmus+ ietvaros"22_23_sept_2014_antra_m_studentiem.pdf?d=files/news/24182/22_23_sept_2014_antra_m_studentiem.pdf
  • "Mana pieredze studējot - Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology (2010-2012)"kitenbergs_emm_nano_2014.pdf?d=files/news/24182/kitenbergs_emm_nano_2014.pdf
 21.-22.05.2014. Erasmus Mundus projekta INTERUV (Joint Programmes – Facilitator for University Internationalisation) 3.reģionālā konference Projekta 15 ES partnervalstu (t.sk. Latvijas) augstākās izglītības institūciju pārstāvji (kurus nominējusi attiecīgās ES valsts EM Nacionālā struktūra), ES Rietumbalkānu reģiona partnervalstu augstākās izglītības institūciju pārstāvji INTERUV projekta konsorcijs  Hāga (Nīderlande) Detalizēta informācija, materiāli pieejami INTERUV projekta mājas lapā: 

www.interuv.eu

 

http://www.interuv.eu/regional-conferences/interuv-third-regional-conference/