EMAP2 aktivitātes

1) projekta partneru uzdevums – potenciālo Erasmus Mundus konsorciju atlase nacionālajā līmenī;

2) trīs mācību semināru organizēšana potenciālajiemErasmus Mundus kopīgo maģistrantūras programmu projektu iesniedzējiem (prezentāciju gatavošana un labās prakses piemēru demonstrēšana);

  • Varšava, Polija – 2011.gada 27.-30.janvāris
  • Rīga, Latvija – 2011.gada 17.-20.februāris
  • Ļubļana, Slovēnija – 2012.gada 1.-4.februāris

3) viena mācību semināra organizēšana potenciālajiem Erasmus Mundus kopīgo doktorantūras programmu projektu iesniedzējiem (prezentāciju gatavošana un labās prakses piemēru demonstrēšana):

  • Tallina, Igaunija – 2012.gada 18.-21.janvāris

4) mācību semināru organizēšana Erasmus Mundus nacionālo struktūru pārstāvjiem par Erasmus Mundus programmas prasībām un nosacījumiem, lai paaugstinātu profesionālās zināšanas un prasmes, un ievērojami pilnveidotu atbalsta sniegšanu potenciālajiem Erasmus Mundus projektu pieteikumu sagatavotājiem;

5) projekta aktivitāšu izvērtēšana un rezultātu atpazīstamības veicināšana.

Detalizēta informācija par notikušajiem EMAP2 kopīgo programmu mācību semināriem – EMAP2 projekta mājas lapā - http://emap-project.webnode.cz/