EMAP2 partneri

Projektā kopumā darbojas 17 valstis, un projekta koordinators/projekta partneri ir:

Čehijas Republika
(projekta koordinators)
Starptautiskās sadarbības centrs
(Centre for International Services)
www.dzs.cz www.naep.cz
Austrija Austrijas Izglītības un Pētniecības Starptautiskās Sadarbības aģentūra
(Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research)
www.oead.at
Beļģija
(Flemish Community)
Ministerie Van Onderwijs En Vorming
(Ministry of Education and Training) 
www.ond.vlaanderen.be
Kipra Izglītības un Kultūras  ministrija
(Ministry of Education and Culture)
www.moec.gov.cy
Vācija Vācijas Akadēmiskās apmaiņas centrs
(German Academic Exchange Service)
www.daad.de
Igaunija Arhimedes Fonds
(Foundation Archimedes)
www.archimedes.ee
Somija Starptautiskās mobilitātes centrs
(Centre for International Mobility CIMO)
www.cimo.fi
Francija Eiropas izglītības veidošanas aģentūra
(Agence Europe-Education-Formation France)
www.2e2f.fr
Grieķija Grieķijas Izglītības, Mūžizglītības un Reliģisko Lietu ministrija
(Hellenic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs)
 
Ungārija Tempus Fonds
(Tempus Public Foundation)
www.tka.hu
Lietuva Izglītības apmaiņas atbalsta fonds
(Education Exchanges Support Foundation)
www.smpf.lt
LATVIJA Valsts izglītības attīstības aģentūra
(State Education Development Agency)
www.viaa.gov.lv
Nīderlande Nīderlandes Augstākās izglītības Starptautiskās sadarbības organizācija
(Netherlands Organization for International Co-operation in Higher Education (NUFFIC))
www.nuffic.nl
Norvēģija Norvēģijas Augstākās izglītības Starptautiskās sadarbības centrs
(Norwegian Centre for International Co-operation in Higher Education)
www.siu.no
Polija Polijas Izglītības sistēmas attīstības fonds
(Foundation for the Development of Education System in Poland)
www.frse.org.pl
Slovēnija Slovēnijas Republikas Mobilitātes un Eiropas Izglītības un Apmācības programmu centrs
(Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes)
 
Slovākija Slovākijas Akadēmiskā Starptautiskās sadarbības asociācija
(Slovak Academic Association for International Cooperation)
www.saaic.sk