EMAP2 projekts

EMAP2 ir Erasmus Mundus programmas 3.aktivitātes projekts Erasmus Mundus Aktīvā līdzdalība 2.kārta.

EMAP2 kopā īsteno 17 Erasmus Mundus nacionālās struktūras (Erasmus Mundus National Structures) - tie ir Erasmus Mundus programmas kontaktpunkti katrā no Eiropas Savienības dalībvalstīm,  kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas valstīs.

Projekta ilgums: 01.10.2010. - 20.09.2012.
Projekta kopsumma: 381 687 EUR

Vairāk informācijas EMAP2 informatīvajā bukletā: emap2_leaflet.pdf?d=files/news/7459/emap2_leaflet.pdf EN

EMAP2 veidojošās 17 Erasmus Mundus nacionālās struktūras:

  • 1 projekta koordinators (Čehijas Republika),
  • projekta partneri no 16 Eiropas valstīm.

EMAP2 projekta mērķis ir veicināt Erasmus Mundus programmā mazāk pārstāvēto valstu augstākās izglītības institūciju līdzdalību Erasmus Mundus programmas 1.aktivitātē – kopīgo maģistrantūras un doktorantūras programmu īstenošanā.

Ieguvumi

Iesaistoties EMAP2 projekta īstenotajās aktivitātēs:

  • potenciālajiem augstākās izglītības iestāžu Erasmus Mundus konsorcijiem tiek piedāvātas iespējas ievērojami uzlabot sagatavoto Erasmus Mundus 1.aktivitātes projektu pieteikumu kvalitāti;
  • tiek paaugstinātas Erasmus Mundus nacionālo struktūru pārstāvju profesionālās zināšanas par Erasmus Mundus programmas ieviešanas, projektu sagatavošanas un īstenošanas jautājumiem, t.sk. tā ir iespēja, savstarpēji sadarbojoties, mācīties no pieredzes bagātākām valstīm, kas īsteno Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas.

Mērķauditorija

EMAP2 projekta galvenā mērķauditorija ir augstākās izglītības iestādes, to izveidotie konsorciji – potenciālo Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūras un doktorantūras programmu projektu pieteikumu iesniedzēju apvienības, kā arī Erasmus Mundus nacionālās struktūras.

EMAP2 projekts kā EMAP projekta turpinājums

EMAP2 projekts pilnveidos un turpinās izmantot iepriekšējā periodā (EMAP 2009-2010) izstrādātās apmācību metodikas. Atšķirībā no iepriekšējā EMAP projekta, kas orientējās tikai uz Erasmus Mundus kopīgajām maģistrantūras programmām, EMAP2 ietvaros paredzētas potenciālo Erasmus Mundus konsorciju apmācības arī kopīgu doktorantūras programmu īstenošanai.

VIAA loma

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir Latvijas Erasmus Mundus nacionālā struktūra un kopā ar citiem projekta partneriem ir iesaistīta EMAP2 projekta aktivitāšu īstenošanā. Vairāk skatiet sadaļā: „EMAP2 projekta aktivitātes”.

VIAA veic potenciālo Erasmus Mundus konsorciju atlasi nacionālajā līmenī un piedalās apmācību semināros, t.sk. 2011.gada 17.-20.februārī Rīgā VIAA organizēja EMAP2 projekta apmācību semināru.

Vairāk informācijas

Vairāk informācijas par Erasmus Mundus programmas EMAP un EMAP2 projektu aktivitātēm un rezultātiem, mācību semināriem, kā arī - semināru prezentācijas, noderīgas saites Erasmus Mundus projekta pieteikumu sagatavošanai u.c.: http://emap-project.webnode.cz/

Projekta koordinatore

Antra Meņģele
Valsts izglītības attīstības aģentūra
ES Mūžizglītības programmas departamenta
Erasmus nodaļas vadītāja vietniece
E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv
Tālr.: 67559493