EMAP mācību seminārs

Semināra programma emap_agenda_prague.pdf?d=files/news/3988/emap_agenda_prague.pdf
Vispārējā informācija par Erasmus Mundus

general_introduction_on_em.pdf?d=files/news/3988/general_introduction_on_em.pdf

No idejas līdz projektam from_idea_to_project.pdf?d=files/news/3988/from_idea_to_project.pdf
Erasmus Mundus pieteikuma veidlapa em_application_step_by_step.pdf?d=files/news/3988/em_application_step_by_step.pdf
Erasmus Mundus pieteikšanās un atlases process em_award_criteria.pdf?d=files/news/3988/em_award_criteria.pdf
Erasmus Mundus maģistrantūras kursu atpazīstamības veicināšana promotion.pdf?d=files/news/3988/promotion.pdf
Studentu atlase student_selection.pdf?d=files/news/3988/student_selection.pdf
Sadarbība starp partneriem
cooperation_between_partners.pdf?d=files/news/3988/cooperation_between_partners.pdf
Kursu vadība un kopējais diploms course_management_and_joint_degrees.pdf?d=files/news/3988/course_management_and_joint_degrees.pdf
Kursu ilgtspēja sustainability.pdf?d=files/news/3988/sustainability.pdf
Sasaiste ar darba tirgu links_with_the_labour_market_and_enterprises.pdf?d=files/news/3988/links_with_the_labour_market_and_enterprises.pdf