Finansējuma iegūšanas iespējas un pieteikšanās procedūras

Stipendijas studentiem un akadēmiķiem

Stipendijai studenti, pētnieki vai stipendiāti var pieteikties konkrētajā Erasmus Mundus programmas projektā vai jebkādā citā augstākās izglītības programmā. Tikai organizācija ir tiesīga piešķirt stipendijas.

ES Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra nepiešķir stipendijas studijām un/vai pētījumiem individuāliem studentiem, pētniekiem vai stipendiātiem ārpus ES sadarbības programmām.

Pieteikuma iesniegšana

Lai iegūtu stipendiju Erasmus Mundus programmā, savs pieteikums pretendentam jāiesniedz:

  • Kādam no izvēlētajiem universitāšu konsorcijiem, kas 1.aktivitātes ietvaros īsteno Erasmus Mundus maģistrantūras vai doktorantūras programmu. Vairāk informācijas par atbalstītajiem Erasmus Mundus 1.aktivitātes maģistrantūras vai doktorantūras kursiem skatīt šeit: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
  • Kādai no izvēlētajām universitāšu partnerībām 2.aktivitātes ietvaros.
Vairāk informācijas par Erasmus Mundus partnerībām skatīt šeit: http://eacea.ec.europa.eu
Informācija par aktivitāšu finansējumu
Projektu partneru meklēšana Lai sameklētu partneraugstskolu, iesakām izmantot Erasmus Mundus partneru meklēšanas instrumentu – http://erasmusmundus.teamwork.fr
Detalizēta informācija STUDENTIEM Erasmus Mundus for European Students - http://www.em-ace.eu