Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.2/2013

     

 

  • Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas;
  • Baltic Expro 2013 atziņas: kā stāstīt par savu projektu medijiem;
  • Pasniegtas projektu kvalitātes balvas “Spārni 2013”;
  • Pārskats par 2013. gada ES Mūžizglītības programmas  projektu pieteikumu konkursu;
  • INTERUV projekts: kopīgu starptautisku studiju programmu izveides veicinātājs;
  • Konference Viļņā atklāj, kā ES projekti var veicināt skolu attīstību;
  • Latvijā viesojās vadošie izglītības darbinieki no Eiropas;
  • Biežāk uzdotie jautājumi par Erasmus iespējām studentiem;
  • Aizkraukles seniori māca tautas dejas Turcijā;
  • Diskutē par iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanu.

 

 

Lasīt/
lejupielādēt