Izstrādāta rokasgrāmata „Kopīgās studiju programmas: no A līdz Z”

05.03.2015

Starptautiska Erasmus Mundus Nacionālo struktūru īstenotā projekta JDAZ („Joint Degrees from A to Z”) ietvaros ir izstrādāts noderīgs un ļoti vispusīgs materiāls kopīgu studiju programmu izstrādei, īstenošanai, administrēšanai - „Kopīgās studiju programmas: no A līdz Z”.

Materiāls ir sagatavots angļu valodā, tas dod iespēju to plaši izmantot starptautiskos projektu konsorcijos, t.sk. sagatavojot projektu pieteikumus Erasmus+ 1. pamatdarbības aktivitātes „Kopīgu maģistra studiju programmu īstenošana” (Erasmus+ KA1 Joint Master Degrees) ietvaros,  kā arī īstenojot apstiprinātus kopīgo studiju programmu projektus.


Rokasgrāmata „Kopīgās studiju programmas: no A līdz Z”
– jdaz_guide_final.pdf?d=files/news/24561/jdaz_guide_final.pdf (EN)

 

Aicinām augstskolas izmantot šo noderīgo rokasgrāmatu, kā arī izplatīt to tālāk saviem starptautiskajiem sadarbības partneriem.

Vairāk informācijas par JDAZ projektu šeit.