Kontaktinformācija

Erasmus Mundus programmu administrē Eiropas Savienības Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sniedz informāciju nacionālā līmenī.

EACEA elektroniskā pasta adrese par Erasmus Mundus programmas jautājumiem: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
Vairāk informācijas, lūdzu, skatīt:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/contacts_en.php


Erasmus Mundus programmas nacionālā struktūra Latvijā:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas departaments
Erasmus nodaļa
Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv, tālr. 67559493