Izsludināts 2013.gada konkurss Erasmus Mundus programmā

27.12.2012

Eiropas Komisija ir izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu 2013.gadam Erasmus Mundus (EM) programmas divās aktivitātēs – 2.aktivitātē un 3.aktivitātē, aicinot augstākās izglītības iestādes iesniegt pieteikumus, lai īstenotu mobilitātes partnerības un popularizētu Eiropas augstāko izglītību pasaulē.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 15.aprīlis.

Izsludinātā konkursa visa dokumentācija - konkursa nolikums, projekta pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, dokumentu veidlapas, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība u.c. pieteikumu sagatavošanai noderīga informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)) mājas lapā.

Prezentācija par Erasmus Mundus programmas 2013.gada projektu konkursu, pieteikumu sagatavošanu utt., lūdzu, skatīt šeit: em_2013_call_jan_2013.pptx?d=files/news/18055/em_2013_call_jan_2013.pptx