Zināmi Erasmus Mundus programmas 2. aktivitātes pēdējā projektu atlases konkursa rezultāti

13.08.2014

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir paziņojusi Erasmus Mundus (2009-2013) programmas 2. aktivitātes - Mobilitātes partnerības ar trešajām valstīm (Mobility Partnerships with 3rd countries) - pēdējā projektu atlases konkursa rezultātus.

Kopumā šajā atlasē apstiprināti 3 projekti ar Latvijas augstākās izglītības iestāžu dalību projektu partnerībā – Rīgas Tehniskā universitāte (2) un Latvijas Universitāte (1).

Visu Erasmus Mundus programmas 2. aktivitātes pēdējā konkursā apstiprināto projektu saraksti pieejami EACEA mājaslapā.

Jaunajā Eiropas Savienības programmā izglītībai un mācībām Erasmus+ (2014-2020) šo aktivitāti tiks turpināts īstenot decentralizētā līmenī:                                                       

LĪDZŠINĒJĀ Erasmus Mundus aktivitāte JAUNAJĀ PERIODĀ Erasmus+(2014-2020) Ieviešanas veids

Erasmus Mundus Action 2 – MOBILITY PARTNERSHIPS (with 3rd countries)

Erasmus+ Key Action 1 – Credit Mobility Decentralizēts, administrē Nacionālā aģentūra (VIAA)


Informācijai par turpmākajiem izsludinātajiem projektu atlases konkursiem Erasmus+ ietvaros aicinām sekot līdzi Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā. To ērti izdarīt, piesakoties iknedēļas VIAA mājaslapas jaunumu saņemšanai Jūsu e-pastā - http://viaa.gov.lv/lat/komunikacija/newsletter/ .