INTERUV projekts

  
Projekta nosaukums

INTERUV –

Kopīgās programmas – universitāšu internacionalizācijas veicinātājs

(Joint Programmes - facilitator for university internationalisation) 

Projekta koordinators Polijas Erasmus Mundus Nacionālā struktūra (EM NS)
Projekta partneri Erasmus Mundus Nacionālās struktūras no 14 valstīm - Austrijas, Čehijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, LATVIJAS, Nīderlandes, Norvēģijas, Slovākijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes
Projekta ilgums 15/09/2012 – 31/10/2014 (25 mēneši)
Projekta mērķi

INTERUV projektam ir šādi 3 galvenie mērķi:


1) Veicināt kopīgo programmu izstrādi un ieviešanu Eiropas Savienības (ES) valstīs un partnervalstīs no tiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, kas aptver ES;
2) Atbalstīt ES un partnervalstu augstākās izglītības institūciju internacionalizāciju;
3) Stiprināt Erasmus Mundus Nacionālo struktūru un Nacionālo Tempus biroju kapacitāti ar kopīgo programmu izveidi un īstenošanu saistītos jautājumos.

Projekta mērķauditorija

Augstākās izglītības institūcijas no ES valstīm, kā arī no šādām ES kaimiņvalstu reģionu valstīm:

  • Austrumu reģions – Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Krievija, Ukraina;
  • Rietumbalkānu reģions – Albānija, Bosnija & Hercegovina, Kosova, Melnkalne, Serbija, Horvātija, Maķedonija;
  • Centrālāzijas reģions – Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna;
  • Dienvidu reģions – Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Palestīnas okupētā teritorija, Sīrija, Tunisija.
Projektā plānotie rezultāti

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus rezultātus:

  • Iesaistīto valstu augstākās izglītības institūciju aptauja par kopīgo programmu īstenošanu;
  • Trīs reģionālās konferences par augstskolu internacionalizācijas un kopīgo programmu izveides un ieviešanas jautājumiem;
  • Trīs mācību semināri Erasmus Mundus Nacionālajām struktūrām un Nacionālajiem Tempus birojiem par kopīgajām programmām;
  • Projekta mājas lapa, kas satur visu informāciju par projekta aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī norāda saites uz citiem ar kopīgo programmu izveidi un īstenošanu saistītiem informācijas avotiem. 
Projekta mājas lapa  Visu detalizēto un aktuālāko informāciju par projekta īstenošanas gaitu un projekta rezultātiem, lūdzu, skatīt: http://www.interuv.eu/ 
Projekta partneris Latvijā  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
ES Mūžizglītības programmas departaments
Erasmus nodaļas vadītāja vietniece - projekta koordinatore
Antra Meņģele
, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv, tālr. 67559493