Grundtvig daudzpusējie projekti

Grundtvig daudzpusējie projektus īsteno pieaugušo izglītības institūcijas no dažādām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai apvienotu zināšanas un pieredzi, un sasniegtu  inovatīvus mērķus par pieaugušo izglītības:

 • saturu un pasniegšanu;
 • pieejamību;
 • administrēšanu;
 • izglītības politikas veidošanu;

Mērķgrupas

Finansējumam var pieteikties jebkura organizācija pieaugušo izglītības jomā, gan formālajā, gan neformālajā, gan interešu izglītībā, īpaši:

 • formālās un neformālās pieaugušo izglītības piedāvātāji;
 • citi pieaugušo izglītības piedāvātāji, piemēram, bezpeļņas dibinājumi, asociācijas, arodbiedrības, darba devēju apvienības, bibliotēkas, muzeji, slimnīcas, cietumi, jaunatnes ieslodzījuma vietas, sporta asociācijas un augstākās izglītības institūcijas, kuras veic pētniecības darbus un/vai izstrādā pieaugušo izglītības programmas;
 • pieaugušo izglītības personāla tālākizglītošanas organizācijas;
 • valsts, reģionālā vai vietējā pārvalde;
 • starptautiskas organizācijas pieaugušo izglītības jomā;
 • profesionālas organizācijas un privātie uzņēmumi, kurām pieaugušo izglītošana ir tikai viens no darbības virzieniem.

Pieteikšanās:

 • pieteikties var koordinējošā organizācija;
 • projekta minimālais ilgums – 1 gads, maksimālais – 3 gadi;
 • minimālais dalībvalstu skaits – 3, turklāt vismaz vienai valstij jābūt ES dalībvalstij.

Finansējums

Eiropas Komisija finansē līdz 75% no projekta budžeta. Projektiem, kuru ilgums pārsniedz divus gadus, piešķir 300 000 EUR uz visu projekta periodu.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas EK mājas lapā:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm

Vairāk informācijas: Grundtvig_daudzpusejie projekti.doc?d=files/free/80/2980/grundtvig_daudzpusejie_projekti.doc