Grundtvig informatīvie materiāli

EACEA izdoto informatīvo materiālu apkopojums (2013)

       

 

Izdevumā pieejami dokumenti un interneta saites uz informatīvajiem materiāliem par šobrīd aktuālajām, kā arī tuvākajā nākotnē plānotajām programmām šādās jomās:

  • Augstākā izglītība;
  • Augstākās izglītības politika;
  • Pētniecība;
  • Skolas;
  • Profesionālā izglītība un apmācība;
  • Jaunatne;
  • Kultūra.

 

   Lejupielādēt: visitors_pack_2013.pdf?d=files/news/3874/visitors_pack_2013.pdf    

EST un ADAM datu bāzes (2011)

       

 

 

Uzzini citu valstu izglītības projektu pieredzi un rezultātus, smelies idejas un dalies savā pieredzē, izmantojot ADAM un EST datu bāžu iespējas.

  Lejupielādēt: est_un_adam_gramatzime_final.pdf?d=files/news/3874/est_un_adam_gramatzime_final.pdf    
         

Comenius, Grundtvig un Mācību braucienu projektu dalībnieku pieredze

       

       
    Lejupielādēt: proj_dal_pieredze_2010.pdf?d=files/news/3874/proj_dal_pieredze_2010.pdf    
         

Grundtvig pieaugušo izglītībai (2010.gads)

       
 

       
    Lejupielādēt: 32659_grundtvig_2v.pdf?d=files/news/3874/32659_grundtvig_2v.pdf
(aktualizēts 02.03.2011)
   

Profesionālais un sociālais guvums (2009.gads)

       
 

   Lejupielādēt: ?d=files/news/3874/profesionalais_un_socialais_guvums_2009.pdf    
         

 Grundtvig programmas ietekme uz pieaugušo izglītības attīstību Latvijā (2009.gads)

   

  Lejupielādēt: ?d=files/news/3874/gru_petijums_2009_2_08.pdf    

Grundtvig decentralizēto akciju ietekme uz pieaugušo izglītības institūciju kapacitāti un neformālo pieaugušo izglītības vidi (2008.gads)

  Lejupielādēt: ?d=files/news/3874/gru_petijums_2008.pdf