Izsludināts Grundtvig 2013.gada projektu konkurss

10.08.2012

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2013. gada projektu pieteikumu konkursu ES Mūžizglītības programmā, tostarp pieaugušo izglītības apakšprogrammā Grundtvig. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Grundtvig apakšprogrammas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • profesionālās pilnveides un vizītes un apmaiņas projektiem - līdz 2013.gada 16.janvārim; nākamie iesniegšanas termiņi būs 2013. gada 30. aprīlis un 2013. gada 17. septembris,
  • daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - līdz 2013.gada 31. janvārim,
  • mācību partnerību un darbnīcu projektiem - līdz 2013. gada 21. februārim,
  • asistentūras un senioru brīvprātīgā darba projektiem - līdz 2013. gada 28. martam,
  • sagatavošanas vizītes –
    • projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2013. gada 1. jūlija un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera,
    • projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Profesionālās pilnveides, vizītes un apmaiņas, asistentūras, mācību partnerības, darbnīcas, senioru brīvprātīgais darbs un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai apakšprogrammas aktivitātei.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Vairāk informācijas par šīm Grundtvig apakšprogrammas aktivitātēm EK mājas lapā.

Projektus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kas saistītas ar pieaugušo izglītību un ir reģistrētas kādā no programmas dalībvalstīm.

Plašāku informāciju par apakšprogrammu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā. Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Linards Deidulis, tālrunis: 67830840, e-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv