Apstiprinātie projekti Grundtvig apakšprogrammā

Sagatavošanās vizītes Piezīmes
2012.gads grundtvig_sv.xls?d=files/news/3248/grundtvig_sv.xls   
2011.gads gru_sag.viz.xls?d=files/news/3248/gru_sag.viz.xls Aktualizēts: 06.10.2011
2010.gads sag_vizites_2010_05_01_2011.doc?d=files/news/3248/sag_vizites_2010_05_01_2011.doc  
2009.gads gru_sagat_br_2009_3_.xls?d=files/news/3248/gru_sagat_br_2009_3_.xls  
Mācību partnerības  
2011.gads gru_partner_bas_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls?d=files/news/3248/gru_partner_bas_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls Aktualizēts: 12.09.2011
2010.gads macibu_partner_2010_05_01_2011_2.doc?d=files/news/3248/macibu_partner_2010_05_01_2011_2.doc Aktualizēts: 19.09.2011
2009.gads skatīt šeit»  
Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide  
2011.gads profesion_l_pilnveide_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls?d=files/news/3248/profesion_l_pilnveide_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls Aktualizēts: 12.09.2011
2010.gads grundtvig_prof_pilnveide_2010_05_01_2011.doc?d=files/news/3248/grundtvig_prof_pilnveide_2010_05_01_2011.doc Aktualizēts: 05.01.2011
2009.gads gru_pieaug_izgl_prof_piln2009_2_.xls?d=files/news/3248/gru_pieaug_izgl_prof_piln2009_2_.xls  
Vizītes un apmaiņa  
2011.gads viziites_apmainas_konkursa_rezult_ti_2011_2.xls?d=files/news/3248/viziites_apmainas_konkursa_rezult_ti_2011_2.xls Aktualizēts: 12.09.2011
2010.gads vizites_un_apmaina_2010.stipendiati_05_01_2011.doc?d=files/news/3248/vizites_un_apmaina_2010.stipendiati_05_01_2011.doc Aktualizēts: 05.01.2011
2009.gads gru_vizites_2009apr.xls?d=files/news/3248/gru_vizites_2009apr.xls  
Asistentūras  
2011.gads asistent_ra_rezult_ti_m_jas_lapa_2011_2.xls?d=files/news/3248/asistent_ra_rezult_ti_m_jas_lapa_2011_2.xls Aktualizēts: 12.09.2011
2010.gads grundtvig_asistenturas_2010.doc?d=files/news/3248/grundtvig_asistenturas_2010.doc  
2009.gads gru_asist_2009.xls?d=files/news/3248/gru_asist_2009.xls  
Grundtvig darbnīcas  
2011.gads gru_darbn_cas_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls?d=files/news/3248/gru_darbn_cas_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls Aktualizēts: 12.09.2011
2010.gads grundtvig_darbnicas_2010_05_01_2011.doc?d=files/news/3248/grundtvig_darbnicas_2010_05_01_2011.doc Aktualizēts: 05.01.2011
2009.gads gru_darbn_2009.xls?d=files/news/3248/gru_darbn_2009.xls  
Senioru brīvprātīgais darbs  
2011.gads gru_seniori_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls?d=files/news/3248/gru_seniori_rezult_ti_2011_m_jas_lapai_2.xls Aktualizēts: 12.09.2011
2010.gads senioru_briiv_darbs_2010.doc?d=files/news/3248/senioru_briiv_darbs_2010.doc  
2009.gads grundtvig_senioru_brivpratiga_darba_projekts_3v.doc?d=files/news/3248/grundtvig_senioru_brivpratiga_darba_projekts_3v.doc Aktualizēts: 14.02.2011