Grundtvig mācību partnerības

2013.gada projekti

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/42/2842/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/42/2842/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/42/2842/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/42/2842/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/42/2842/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei 

 

 
4.

Pieteikuma veidlapa

Partnerships 2013_EN_04.12.2012.pdf?d=files/free/42/2842/partnerships_2013_en_04.12.2012.pdf EN 

 
5.

Izmaksu likmes

izmaksu_likmes_gru_partner_bas_2013.doc?d=files/free/42/2842/izmaksu_likmes_gru_partner_bas_2013.doc LV 

 
6.

Vadlīnijas pieteicējiem par veidlapas aizpildīšanu

Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/42/2842/applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN 

 
7.

Projektu pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

projektu_iesniegumu_iesniegsana_un_vertesanas_kriteriji_GRU MP 2013.doc?d=files/free/42/2842/projektu_iesniegumu_iesniegsana_un_vertesanas_kriteriji_gru_mp_2013.doc LV  

 
 

Projekta īstenošana

  
8.

Starpatskaite

progress_report_lv_2013_GRU.doc?d=files/free/42/2842/progress_report_lv_2013_gru.doc LV  

2012.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/42/2842/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/42/2842/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/42/2842/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/42/2842/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/42/2842/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

partneribas_piet_veidlapa.pdf?d=files/free/42/2842/partneribas_piet_veidlapa.pdf EN

 
5.

Izmaksu likmes

izmaksu likmes GRU partnerības 2012.doc?d=files/free/42/2842/izmaksu_likmes_gru_partner_bas_2012.doc LV

 
6.

Vadlīnijas pieteicējiem par veidlapas aizpildīšanu

Applicants Guide LLP eForms 2012.doc?d=files/free/42/2842/applicants_guide_llp_eforms_2012.doc EN

 
7.

Projektu pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

iesniegšanas kārtība GRU partnerības 2012.doc?d=files/free/42/2842/iesnieg_anas_k_rt_ba_gru_partner_bas_2012.doc LV

 
8.

Starpatskaite

GRUprogress_report_lv_2012.doc?d=files/free/42/2842/gruprogress_report_lv_2012.doc LV  

 

2011.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/42/2842/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/42/2842/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/42/2842/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • II a: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/42/2842/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/42/2842/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/42/2842/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
5. Pieteikuma veidlapa partner_pieteikums_2011_2v.pdf?d=files/free/42/2842/partner_pieteikums_2011_2v.pdf EN Aktualizēts: 17.01.2011
6. Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas Applicants Guide LLP eForms 2011.doc?d=files/free/42/2842/applicants_guide_llp_eforms_2011.doc EN  
7. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji Pieteikumu iesniegsanas kārtība GRU PT 2011_2v.doc?d=files/free/42/2842/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_gru_pt_2011_2v.doc LV  
8. Izmaksu likmes likmes GRU Partnerības 2011.doc?d=files/free/42/2842/likmes_gru_partner_bas_2011.doc LV  
  Palīgmateriāli    
9. Vadlīnijas par datu ievadi EST datu bāzē vadlīnijas pieteicējiem LV.doc?d=files/free/42/2842/vadl_nijas_pieteic_jiem_lv.doc LV  Aktualizēts: 24.04.2013
10. Video par datu ievadi EST datu bāzē Saite uz video EN  
11. Starpatskaite gru_starpatskaite_2011_g_ligumiem.doc?d=files/free/42/2842/gru_starpatskaite_2011_g_ligumiem.doc LV   

2010.gads

 Projekta izstrāde 
  Vadlīnijas pieteicējiem  

 

1.

 

I daļa. Vispārējie noteikumi

 

i_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/42/2842/i_visparejie_noteikumi.doc LV

 

llp_guide_2010_part_i_en.doc?d=files/free/42/2842/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

2.

 

IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/42/2842/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

 

guide_2010_part_ii_a.doc?d=files/free/42/2842/guide_2010_part_ii_a.doc EN

3. Finansiālie noteikumi
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem
finansialie_noteikumi_2010_lv.doc?d=files/free/42/2842/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV
  Dokumenti un veidlapas  
4. Norādījumi pieteikumu iesniedzējiem Com_Gru_partn_ piet_EN.pdf?d=files/free/42/2842/com_gru_partn_piet_en.pdf LV
5. Norādījumi e-formu aizpildīšanai Rokasgramata_pieteicejiem_eForms_lv.pdf?d=files/free/42/2842/rokasgramata_pieteicejiem_eforms_lv.pdf LV
6. Starpatskaite gru_starpatskaite_2010 g_ligumiem (2).doc?d=files/free/42/2842/gru_starpatskaite_2010_g_ligumiem_2_.doc

 

2009.gads

 Projektu īstenošana                                   
1. Starpatskaite GRU_Starpatskaite_2009g_ligumiem.doc?d=files/free/42/2842/gru_starpatskaite_2009g_ligumiem.doc LV
2. Gala atskaites veidlapas paraugs library.pdf?d=files/free/42/2842/library.pdf EN
3. Vadlīnijas par datu ievadi EST datu bāzē  est_vadl_nijas_pieteic_jiem.doc?d=files/free/42/2842/est_vadl_nijas_pieteic_jiem.doc LV