Ticam, ka brīvprātīgais darbs ir domāts ikvienam

28.12.2015

Biedrība „brīvprātīgais.lv” kopā ar partneriem no septiņām Eiropas valstīm (Slovākijas, Rumānijas, Horvātijas, Ungārijas, Itālijas, Īrijas un Dānijas) divu gadu laikā īstenoja Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas atbalstītu projektu „Volunteering as a Tool for Inclusion” (Brīvprātīgais darbs kā līdzeklis iekļaušanai).

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: Radīts mācību materiāls “Integrācijas mācības”

23.12.2015

Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” sadarbībā ar vairāku valstu organizācijām kopā īstenoja Grundtvig mācību partnerību projektu “Iegūstam daloties – integrācijas mācības” (Mnozenie Przez Dzielenie – Edukacja Dla Integracji) laika posmā no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Lasīt vairāk »

Izglīto vecākus, kuru bērniem ir disleksija

16.12.2015

Latvijas Disleksijas biedrība laika posmā no 2013. līdz 2015. gadam īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig partnerības projektu “Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia” (Skolēnu, kuriem ir disleksija, vecāku izglītošana savu bērnu interešu aizstāvībai).

Lasīt vairāk »

Veicina atbalstu riskam pakļautām ģimenēm

15.12.2015

Biedrība “Radošās iniciatīvas centrs” sadarbībā ar 12 partneriem no Rumānijas, Ziemeļīrijas, Portugāles, Turcijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas, Spānijas, Čehijas, Horvātijas un Itālijas laika posmā no 2013. līdz 2015. gadam kopīgi īstenoja Grundtvig mācību partnerību projektu “Think Family: Empowerment of Families at Risk to Practice Active Citizenship” (THANKS). Projekts bija vērsts uz riskam pakļauto ģimeņu reintegrāciju un līdzdalības veicināšanu.

Lasīt vairāk »

Savstarpējā aprūpe – no zināšanām līdz rīcībai

07.12.2015

Divus gadus biedrība „European Educational Circle” piedalījās Grundtvig mācību partnerības projektā „Mutual Caring – From Knowledge to Action”. Projektā piedalījās partneri no Krajovas universitātes Rumānijā, no TOR VERGATA universitātes Romā (Itālija) un Krakovas Vadības un administrācijas centra Polijā, no Dolj apgabala Bērnu aizsardzības un sociālās palīdzības ģenerāldirektorāta Rumānijā. 

Lasīt vairāk »

Par atraktīvu tālākizglītības iespēju

13.02.2015

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža bija iesaistījusies starptautiskajā Grundtvig programmas mācību partnerības projektā “Learning to learn by teaching”. Tā mērķis bija pētīt inovatīvas, alternatīvas un novatoriskas pieejas un labo praksi mācīšanas un mācīšanās jomā, izmantojot izglītojamo veidotus videomateriālus. 

Lasīt vairāk »