Grundtvig Senioru brīvprātīgais darbs

2013. gada projekti

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/14/2814/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/14/2814/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/14/2814/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/14/2814/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/14/2814/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei 

 

 
4.

Pieteikuma veidlapa 

gru_senioru_br_vpr_t_gais_darbs_2013.doc?d=files/free/14/2814/gru_senioru_br_vpr_t_gais_darbs_2013.doc LV

 
5.

Projektu pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas vadlīnijas

iesniegšanas kārtības GRU seniori 2013.doc?d=files/free/14/2814/iesnieg_anas_k_rt_bas_gru_seniori_2013.doc LV

 
6.

Izmaksu likmes 

izmaksu likmes GRU seniori 2013.doc?d=files/free/14/2814/izmaksu_likmes_gru_seniori_2013.doc LV

 
 

Projekta īstenošana

  
7.

Līguma vispārīgie noteikumi

visparigie_noteikumi_pie_liguma 2013_LV.doc?d=files/free/14/2814/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013_lv.doc LV  
8.

Starpatskaite

seniori_starpatskaite_2013.doc?d=files/free/14/2814/seniori_starpatskaite_2013.doc LV  
9.

Gala atskaites veidlapa

senioru_gala_atskaite_2013.doc?d=files/free/14/2814/senioru_gala_atskaite_2013.doc LV  

2012. gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/14/2814/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/14/2814/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/14/2814/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/14/2814/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/14/2814/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4. Pieteikuma veidlapa GRU Senioru bripratigais darbs_2012_pieteikuma veidlapa.doc?d=files/free/14/2814/gru_senioru_bripratigais_darbs_2012_pieteikuma_veidlapa.doc EN Ievietots: 27.01.2012
5. Iesniegšanas kārtība iesniegšanas kārtības GRU seniori 2012.doc?d=files/free/14/2814/iesnieg_anas_k_rt_bas_gru_seniori_2012.doc LV Ievietots: 27.01.2012
6. Izmaksu likmes izmaksu likmes GRU seniori 2012.doc?d=files/free/14/2814/izmaksu_likmes_gru_seniori_2012.doc LV Ievietots: 27.01.2012
7. Starpatskaite seniori_starpatskaite_2012.doc?d=files/free/14/2814/seniori_starpatskaite_2012.doc LV  
8. Gala atskaites veidlapa senioru_gala_atskaite_2012.doc?d=files/free/14/2814/senioru_gala_atskaite_2012.doc LV  

 

2011. gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/14/2814/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/14/2814/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/14/2814/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • II a: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/14/2814/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/14/2814/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/14/2814/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
5. Pieteikuma veidlapa veidlapa_senioru_brivp_darbs_2011.doc?d=files/free/14/2814/veidlapa_senioru_brivp_darbs_2011.doc EN  
6. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji Pieteikumu iesniegsanas kārtība GRU SVP 2011.doc?d=files/free/14/2814/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_gru_svp_2011.doc LV  
7. Izmaksu likmes likmes GRU Seniori 2011.doc?d=files/free/14/2814/likmes_gru_seniori_2011.doc LV  
  Projekta realizēšana    
8. Starpatskaite seniori-starpatskaite 2011.doc?d=files/free/14/2814/seniori_starpatskaite_2011.doc LV Aktualizēts: 12.12.2011.
9. Vadlīnijas projektu īstenotājiem par EST datu bāzes lietošanu vadlīnijas pieteicējiem LV.doc?d=files/free/14/2814/vadl_nijas_pieteic_jiem_lv.doc LV  
10. Video par datu ievadi EST datu bāzē Saite uz video EN  
11. Gala atskaites veidlapa senioru_gala_atskaite_2011.doc?d=files/free/14/2814/senioru_gala_atskaite_2011.doc LV  

2010. gads

 Projekta izstrāde  
  Vadlīnijas pieteicējiem    

 

1.

 

I daļa. Vispārējie noteikumi

i_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/14/2814/i_visparejie_noteikumi.doc LV

 

llp_guide_2010_part_i_en.doc?d=files/free/14/2814/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 
2. IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/14/2814/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

 

guide_2010_part_ii_a.doc?d=files/free/14/2814/guide_2010_part_ii_a.doc EN 

 
3. Finansiālie noteikumi
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem
finansialie_noteikumi_2010_lv.doc?d=files/free/14/2814/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV  
  Projekta realizēšana    
4. Rokasgrāmata senioru brīvprātīgā darba organizatoriem Rokasgramata_senior.pdf?d=files/free/14/2814/rokasgramata_senior.pdf EN  
5. Starpatskaite sen_br_darbs_starpatskaite_2010.doc?d=files/free/14/2814/sen_br_darbs_starpatskaite_2010.doc EN  
6. Gala atskaites veidlapa senioru_gala_atskaite_2010.doc?d=files/free/14/2814/senioru_gala_atskaite_2010.doc LV Aktualizēts: 12.12.2011.

2009. gads

 Projekta īstenošana 
1. Rokasgrāmata senioru brīvprātīgā darba organizatoriem Rokasgramata_senior.pdf?d=files/free/14/2814/rokasgramata_senior.pdf EN
2. Vadlīnijas par datu ievadi EST datu bāzē est_vadl_nijas_pieteic_jiem.doc?d=files/free/14/2814/est_vadl_nijas_pieteic_jiem.doc EN
3. Starpatskaite sen_br_darbs_starpatskaite_2009.doc?d=files/free/14/2814/sen_br_darbs_starpatskaite_2009.doc EN
4. Noslēguma ziņojums sen_br_darbs_nosleguma_zinojums_2009.doc?d=files/free/14/2814/sen_br_darbs_nosleguma_zinojums_2009.doc EN