Pētījumi un rezultātu analīze

2013.gads

  

Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig partnerības projektu rezultātu izplatīšana un ilgtspēja

Pētījuma “Eiropas Savienības Mūžizglītības programma – Pētījums par Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig partnerības projektu rezultātu izplatīšanu un ilgtspēju” vispārējs mērķis ir veikt izvērtējumu par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (MP) apakšprogrammu Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig 2009.gadā un 2010.gadā noslēgto partnerības projektu rezultātu izplatīšanu un ilgtspēju (aktivitātes – Comenius skolu daudzpusējās partnerības, Comenius skolu divpusējās partnerības, Comenius reģionālās partnerības, Grundtvig mācību partnerības, Leonardo da Vinci partnerības).

Pētījums tika veiks laika posmā no 2013.gada marta līdz 2013.gada aprīlim.

 

Lejupielādēt: petijums_comenius.pdf?d=files/news/13655/petijums_comenius.pdf

 

Leonardo da Vinci mobilitātes projektu (cilvēki darba tirgū) ietekme

Pētījuma „Eiropas Savienības Mūžizglītības programma – pētījums par Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projektu (cilvēki darba tirgū) ietekmi” mērķis - veikt izvērtējumu par 2010.gada un 2011.gada īstenoto Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (turpmāk – MP) Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projektu (cilvēki darba tirgū) ietekmi.

 

Pētījums tika veiks laika posmā no 2013.gada marta līdz 2013.gada aprīlim.

 

Lejupielādēt: peetiijums_leonardo_da_v.pdf?d=files/news/13655/peetiijums_leonardo_da_v.pdf

 

2011.gads

Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi?

Latvijas Universitātes profesores Rudītes Andersones pētījums: „Vai un kā projekta rezultātos tiek sasniegti projekta pieteikumā plānotie mērķi?”

Šajā pētījumā tika analizēti Mūžizglītības programmas Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projekti, kas īstenoti laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam.

 

Lejupielādēt: ?d=files/news/13655/viaa_petijums_labots_2011.pdf

Pētījuma prezentācijas video