Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.2/2013

 

 • Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas
 • Baltic Expro 2013 atziņas: kā stāstīt par savu projektu medijiem
 • Pasniegtas projektu kvalitātes balvas “Spārni 2013”
 • Pārskats par 2013. gada ES Mūžizglītības programmas  projektu pieteikumu konkursu
 • INTERUV projekts: kopīgu starptautisku studiju programmu izveides veicinātājs
 • Konference Viļņā atklāj, kā ES projekti var veicināt skolu attīstību
 • Latvijā viesojās vadošie izglītības darbinieki no Eiropas
 • Biežāk uzdotie jautājumi par Erasmus iespējām studentiem
 • Aizkraukles seniori māca tautas dejas Turcijā
 • Diskutē par iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanu.
  Lasīt/
lejupielādēt

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.1/2013

 • Mūžizglītība jauniešiem un skolotājiem
 • Mācību prakse Eiropā
 • Skolotājs no ārzemēm
 • Trīs mēneši Turcijas skolā
 • Neretas un Slovēnijas jaunieši meklē, kā skolā mācīto pielietot ikdienā
 • Vācijā apgūst virtuāla uzņēmuma veidošanas pamatus
 • „Demokrātija un kultūra skolā”- projekts, kas pavēra skolēnu skatu uz Eiropu
 • Jau vairāk nekā 11 tūkstoši Latvijas studentu izmantojuši
 • Erasmus iespējas
 • Dāvana dzimšanas dienā – prakse BMW, Vācijā
 • Zviedrijā apgūst ainavu arhitektūru
 • Ar sauli acīs - skolotāja Portugālē apgūst brīvdabas pedagoģiju
   Lejupielādēt: muzizglitiba_2013_1.pdf?d=files/news/7980/muzizglitiba_2013_1.pdf

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.2/2012 

 • Erasmus 25. gadadienas svinības Latvijā
 • Baltic Expro 2012
 • Erasmus intensīvās programmas Latvijas augstskolās
 • Erasmus starptautiskā valodu nedēļa Igaunijā
 • Aktīvas novecošanas tēma ES Mūžizglītības programmas projektos
 • Pieaugušo izglītības projektu kvalitāte un starppaaudžu mācīšanās
 • Pavārmāksla - palīgs valodu apguvē
 • Aizputnieki ciemos pie sava amata brāļiem Šveicē
 • Sagatavoti 12 skolēni Comenius mobilitātei
 • Latvijas skolotāji gatavojas starptautisku projektu vadīšanai
 • Caurviju programmas Mācību braucieni Latvijā 2012.gada rudenī
 • Izsludināts Mūžizglītības programmas 2013. gada projektu pieteikumu konkurss 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt:

muzizglitibas_zinas_2012_2_final.pdf?d=files/news/7980/muzizglitibas_zinas_2012_2_final.pdf

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.1/2012

 • Par Erasmus 25. gadadienai un Boloņas procesa aktualitātēm veltīto konferenci;
 • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
 • Par Comenius partnerībām veltītu starptautisku konferenci;
 • Par Grundtvig konferenci "Pieaugušo izglītotāju profesionālā attīstība un mobilitāte" Florencē;
 • Mūžizglītības programmas dalībnieku pieredzes stāsti;
 • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
 • Pārskats par 2012. gada ES Mūžizglītības programmas projektu pieteikumu konkursu.
 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt:

muzizglitiba_2012_1.pdf?d=files/news/7980/muzizglitiba_2012_1.pdf

Mūžizglītības ziņu izdevums 2011/2 

 • Izsludināts konkurss „Erasmus vēstnieks 2012”
 • Intervija ar Eramsus vēstnieci Latvijā
 • ES Mūžizglītības programmas kvalitātes balvas “Spārni 2011” laureāti
 • Comenius pieredze, prakse un sadarbība Eiropā
 • Jauni projektu pieteikumu konkursi Comenius, Leonardo da Vinci,
 • Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Žana Monē programmās.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt:

muzizglitibas_zinu_izd_2011_2.pdf?d=files/news/7980/muzizglitibas_zinu_izd_2011_2.pdf

Mūžizglītības ziņu izdevums 2011/1

 • Izsludināts konkurss „Spārni 2011”
 • Izvirzīti kandidāti titulam “Erasmus vēstnieks 2012”
 • Comenius nedēļa Latvijā
 • Konference Eiropas reģionālo tīklojumu izveidei
 • Īstenos vairāk nekā 400 Mūžizglītības programmas projektu
 • Latvijas iedzīvotāji aktīvi piedalās Grundvig darbnīcās
 • Ievieš rīcības plānu pieaugušo izglītībā
 • Grundtvig projekti sociālās atstumtības mazināšanai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt: muzizglitiba_zinu_izd_2011_2.pdf?d=files/news/7980/muzizglitiba_zinu_izd_2011_2.pdf