Izsludināts Leonardo da Vinci 2013.gada projektu konkurss

10.08.2012

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2013. gada projektu pieteikumu konkursu ES Mūžizglītības programmā, tostarp profesionālās izglītības apakšprogrammā Leonardo da Vinci. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Leonardo da Vinci apakšprogrammas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumi - līdz 2013.gada 31. janvārim;
  • inovāciju pārneses projektu pieteikumi – līdz 2013. gada 31. janvārim;
  • mobilitātes projektu pieteikumi – līdz 2013. gada 1. februārim;
  • partnerības projektu pieteikumi  - līdz 2013. gada 21. februārim;
  • sagatavošanas vizītes – projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera. Projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Inovāciju pārneses, mobilitātes, partnerības un sagatavošanas vizītes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai apakšprogrammas aktivitātei.

Savukārt daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)). Vairāk informācijas par šīm Leonardo da Vinci apakšprogrammas aktivitātēm EK mājas lapā).

Projektus var iesniegt juridiskas personas, kas saistītas ar profesionālo izglītību un ir reģistrētas kādā no programmas dalībvalstīm.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija, un noteiktās aktivitātēs Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija

Plašāku informāciju par apakšprogrammu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā. Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas: Baiba Kārkliņa, tālrunis: 67830834, e-pasts: baiba.karklina@viaa.gov.lv.