Projektu konkursos apstiprināto, rezerves un neapstiprināto projektu saraksti

Sagatavošanas vizīšu projekti  Piezīmes
2013.gada sagatavošanas vizīšu projekti leonardo_sv_2013..xls?d=files/news/584/leonardo_sv_2013..xls Aktualizēts: 08.01.2013.
2012.gada sagatavošanas vizīšu projekti m_jas_lapai_leonardo_sv.xls?d=files/news/584/m_jas_lapai_leonardo_sv.xls Aktualizēts: 16.10.2012. 
2011.gada sagatavošanas vizīšu projekti pv_konkurss_2011.doc?d=files/news/584/pv_konkurss_2011.doc Aktualizēts: 03.01.2012.
2010.gada sagatavošanas vizīšu projekti pv_konkurss_2010_publ_dec.28.doc?d=files/news/584/pv_konkurss_2010_publ_dec.28.doc Aktualizēts: 05.01.2011
2009.gada sagatavošanas vizīšu projekti sag_viz_konk_pv_konkurss_2009_4_28012010.doc?d=files/news/584/sag_viz_konk_pv_konkurss_2009_4_28012010.doc Aktualizēts: 28.01.2010
2008.gada sagatavošanas vizīšu projekti sag_viz_2008?d=files/news/584/sag_viz_2008_rezultaati.doc  
Mobilitātes projekti  
2013.gada mobilitātes projekti rezult_ti_m_jas_lapai_19072013.xls?d=files/news/584/rezult_ti_m_jas_lapai_19072013.xls Aktualizēts: 19.07.2013
2012.gada mobilitātes projekti rezult_ti_m_jas_lapai_29.10.2012.xls?d=files/news/584/rezult_ti_m_jas_lapai_29.10.2012.xls   
2011.gada mobilitātes projekti rezult_ti_leo_mob_2011_public_anai_m_jas_lap_.xls?d=files/news/584/rezult_ti_leo_mob_2011_public_anai_m_jas_lap_.xls  
2010.gada mobilitātes projekti mobilitaate_rez_4_01_2011.xls?d=files/news/584/mobilitaate_rez_4_01_2011.xls Aktualizēts: 04.01.2011
2009.gada mobilitātes projekti mobilitate_rezult_2009.xls?d=files/news/584/mobilitate_rezult_2009.xls Aktualizēts: 07.10.2010
2008.gada mobilitātes projekti 2008_mobilitaate?d=files/news/584/projektu_saraksts_2008_ar_finanseem.xls  
2007.gada mobilitātes projekti 2007_mobilitaate?d=files/news/584/projektu_saraksts_2007_publ.xls  
2005.gada mobilitātes projekti 2005__mobilitaate?d=files/news/584/2005finsad.xls  
2004.gada mobilitātes projekti 2004_mobilitaate?d=files/news/584/2004finansu_sadal.xls  
Inovāciju pārneses projekti  
2013.gada inovāciju pārneses projekti konkursa_rezultati_inovaciju_parnese_2013_majas_lapai.xls?d=files/news/584/konkursa_rezultati_inovaciju_parnese_2013_majas_lapai.xls  
2012.gada inovāciju pārneses projekti konkursa_rezultati_inovaciju_parnese_2012_majas_lapai.xls?d=files/news/584/konkursa_rezultati_inovaciju_parnese_2012_majas_lapai.xls  
2011.gada inovāciju pārneses projekti konkursa_rezultati_inovaciju_parnese_2011_majas_lapai.xls?d=files/news/584/konkursa_rezultati_inovaciju_parnese_2011_majas_lapai.xls  
2010.gada inovāciju pārneses projekti toi_2010_rezultati.xls?d=files/news/584/toi_2010_rezultati.xls  
2009.gada inovāciju pārneses projekti inovac_parneses_konkursa_rezultati_09.xls?d=files/news/584/inovac_parneses_konkursa_rezultati_09.xls  
2008.gada inovāciju pārneses projekti inovaaciju_paarneses_proj_2008.doc?d=files/news/584/toi2008.doc  
2007.gada inovāciju pārneses projekti inovaciju_parneses_proj._2007.doc?d=files/news/584/inovaciju_parneses_proj._2007.doc  
Pilotprojekti  
2000. - 2006.gadam apstiprinātie pilotprojekti un valodu projekti pilotprojketi_2008?d=files/news/584/projtabula2.doc  
Partnerības projekti  
2012.gada partnerības projekti  konkursa_rezult_ti_2012_leo_partner_bas_m_jas_lapai_18.10.2012.xls?d=files/news/584/konkursa_rezult_ti_2012_leo_partner_bas_m_jas_lapai_18.10.2012.xls   
2011.gada partnerības projekti konkursa_rezult_ti_2011_leo_partner_bas_m_jas_lapai_21.11.2011.xls?d=files/news/584/konkursa_rezult_ti_2011_leo_partner_bas_m_jas_lapai_21.11.2011.xls Aktualizēts: 21.11.2011
2010.gada partnerības projekti partnerriibas_rezultaati_leo_2010.xls?d=files/news/584/partnerriibas_rezultaati_leo_2010.xls  
2009.gada partnerības projekti partn_konk_reultaati_2009_gads_mobilitaate.xls?d=files/news/584/partn_konk_reultaati_2009_gads_mobilitaate.xls  
2008.gada partnerības projekti 2008_partneriiba?d=files/news/584/leo_partneriiba_rezult.zip