Par drošību lauku tūrismā

26.11.2015

Projektu SAFETUR uzsākām, jo apzinājāmies, ka ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs lauku tūrisma uzņēmēju apmācības jomā uzmanība nav pietiekami pievērsta drošības aspektam. To secinājām gan no topošo un esošo lauku tūrisma uzņēmēju jautājumiem, gan no sarunām ar kolēģiem – lauku tūrisma organizācijām citās valstīs. Zinām arī, ka lauku tūrisma klientiem drošība ir svarīgs kritērijs brīvdienu vietas izvēlē. 

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: Ir svarīga bibliotēku darbinieku profesionālā pilnveide

24.09.2015

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) iniciēja bibliotekāru profesionālās pilnveides projektu jau 2011. gadā, plānojot darbības uzsākšanu jaunajā ēkā. Bija skaidrs, ka tolaik topošā LNB ēka, kas gan aprīkota ar jaunākajām informācijas komunikāciju tehnoloģijām un dod iespēju bibliotēkas lietotājam strādāt ar dažādiem multimediju rīkiem, gan piedāvā jaunas iespējas bibliotēkas krājumu pieejamībai, pieprasa no bibliotēkas darbiniekiem atbilstošu kvalifikāciju, zināšanas, prasmes un kompetences. 

Lasīt vairāk »

Profesionālajai izglītībai Latvijā jāsasniedz jauna kvalitāte

27.02.2015

Profesionālās izglītības kvalitātei jābalstās uz trīs aspektiem - labu mācību iestādes infrastruktūru un tās pieejamību, daudzpusīgām teorētiskajām zināšanām mācību procesā un augstvērtīgas, labi organizētas prakses pieejamību. 

Lasīt vairāk »

Jāapgūst profesija un jākļūst par uzņēmējiem

20.02.2015

Leonardo da Vinči projekta mērķis bija atbalstīt pasākumus, kas var uzlabot starptautisko mobilitāšu kvalitāti sākotnējā profesionālajā izglītībā, veicinot uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem. Papildus zināšanas kursu veidā dodot pedagogiem, kuri profesionālajās mācību iestādēs ir arī prakšu un/vai mobilitāšu organizatori.

Lasīt vairāk »