Profesionālās izglītības pievienotā vērtība

25.02.2015

Prakse Leonardo da Vinci projekta ietvaros devusi iespēju sešiem audzēkņiem, kas Daugavpils Profesionālajā vidusskolā apgūst programmēšanas tehniķu, automehāniķu un elektriķu specialitāti, pieredzi krāt starptautiskas nozīmes uzņēmumos.

Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi praksē uz Vāciju, galvenokārt Daugavpils sadraudzības pilsētu Magdeburgu, dodas jau kopš 2002. gada. Starptautisko prakšu iespēja nav bijis jaunums, bet Leonardo da Vinci mobilitātes projekts “Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā” devusi iespēju audzēkņiem doties nevis parastā, bet kvalifikācijas praksē.

Par dalību projektā stāsta Inta Laurena, Daugavpils Profesionālās vidusskolas projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja:

“Projekta mērķis bija pilnveidot 3. un 4. kursa programmēšanas tehniķu, automehāniķu un elektriķu specialitāšu 6 audzēkņu profesionālās un personiskās kompetences. Tās ir - praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi vadošā ārzemju uzņēmumā, kas veicinās jauniešu sekmīgāku iekļaušanos Eiropas darba tirgū. Tāpat uzlabot audzēkņu profesionālās vācu valodas zināšanas un sociālās saskarsmes, komunicēšanas iemaņas, kā arī attīstīt spēju darboties komandā, paplašināt audzēkņu redzesloku un veidot pozitīvu skatījumu uz dzīvi, iepazīt uzņemošās valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijas.”

Seši Daugavpils Profesionālās vidusskolas 3. un 4. kursa audzēkņi trīs mēnešus bija praksē vadošos Magdeburgas pilsētas uzņēmumos:

  • divi topošie informācijas tehnoloģiju speciālisti stažējās uzņēmumā „ADVANTO”,
  • divi topošie automehāniķi kvalifikācijas praksi izgāja uzņēmumā „REXIN”,
  • divi audzēkņi, kuri apgūst elektriķa specialitāti, stažējās divos uzņēmumos „KGM” un „HEBERLEIN ELEKTRO SANITAER”.

Starptautiskajām praksēm nopietni gatavojas

Daugavpils Profesionālajā vidusskolā katrai praksei audzēkņus nopietni sagatavo. Arī īstenojot šo projektu, skolas pārstāvji, arī projekta vadītāja Ilona Leonova tikās ar uzņēmumu vadību un atbildīgajiem prakšu vadītājiem, lai iepazītos ar uzņēmumu darbu un kopīgi pārrunātu prakses darba programmu. Šīs diskusijas bija trīspusējas, jo tika ņemtas vērā gan uzņēmumu, gan audzēkņu un skolas intereses. Pirms došanās uz Vāciju audzēkņiem notika vācu valodas kursi, kuros viņi apguva savas specialitātes terminoloģiju svešvalodā, kas palīdzēja jauniešiem brīvi darboties prakses laikā.

Stāsta Inta Laurena:

“Četri no šī projekta dalībniekiem - divi automehāniķi un divi IT speciālisti, tika aicināti pastāvīgā darbā Vācijā. Uzņēmumos mūsu puišu zināšanas augstu novērtēja. Puiši šo iespēju neizmantoja, jo turpina iegūt augstāko izglītību Latvijā, bet tas noteikti ir augsts viņu zināšanu un prasmju novērtējums. Tas dod sajūtu, ka laba profesionāla izglītība, valodas prasmes atver ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas darba tirgus durvis. Kopš skolā sākām organizēt ārzemju prakses un iesaistīties mobilitātes projektos, ir būtiski mainījusies arī audzēkņu attieksme pret svešvalodu apguvi.  Tā ir uzlabojusies. Audzēkņi ir informēti, ka pretendentu atlasē viens no galvenajiem kritērijiem ir svešvalodas zināšanas. Jauniešiem ir augusi sapratne par to, ka esam viena no Eiropas Savienības valstīm un svešvalodu zināšanas ir instruments arī karjeras veidošanā. Atlasē tiek vērtētas arī audzēkņu sekmes un uzvedība. Konkurss ik gadu kļūst arvien lielāks. Arī 2015. gadā Erasmus+ programmas ietvaros audzēkņiem plānojam piedāvāt iespēju doties praksē uz Vāciju.”


Veikumu prezentē konferencēs

Projektā iesaistītie piedalījās starptautiskā konferencē “Ārvalstu profesionāļi kvalifikācijas praksē”. Tā norisinājās Magdeburgas pilsētas rātsnamā. Konferencē piedalījās pilsētas darba dēvēji, bet ārzemju praktikanti dalījās pieredzē par kvalifikācijas prakšu organizēšanu.

Par savu darba pieredzi ārzemju uzņēmumos stāstīja arī topošie speciālisti no Ukrainas, Spānijas un Āfrikas. Konferencē kopumā piedalījās 120 cilvēki. Arī daugavpilieši, topošie informācijas tehnoloģiju speciālisti, Pāvels Kiļjans un Aleksandrs Trofimovs kopā ar prakses vadītājiem Marku Poppecki un Danielu Thieli prezentēja gūto pieredzi starptautiska mēroga uzņēmumā “Advanto Software GmbH”.


Savā pieredzēs dalās paši praktikanti

  •  Pāvels Kiļjans:

“Kvalifikācijas praksē mēs uzņēmuma klientiem veidojām korporatīvo portālu uz MS SharePoint 2010 bāzes. Prakses darba produkts tika veiksmīgi īstenots un novērtēts. Pēc diviem mēnešiem tas būs pieejams firmas klientiem. Prakses laikā mēs padziļināti kursos apguvām vācu valodu.”

  • Aleksandrs Trofimovs:

“Magdeburgas pilsētas dome izsniedza sertifikātu par dalību projektā. Mēs saņemsim arī Europass Mobility apliecinājuma dokumentu, kurā uzskatāmā veidā būs parādītas prasmes un kompetences, ko esam ieguvuši prakses laikā. Praksei noslēdzoties, uzņēmuma pārstāvji slavēja mūs par kvalitatīvi paveiktu darbu. Tas, protams, sniedza lielu gandarījumu mums. Visspilgtāk atmiņā palikusi piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Ārvalstu profesionāļi kvalifikācijas praksē”.  Praktikanti no Ukrainas, Spānijas, Āfrikas un Latvijas kopā ar prakšu vadītājiem dalījās pieredzē par kvalifikācijas praksēm Magdeburgas pilsētas uzņēmumos. Tas bija iespaidīgs pasākums, kurā es sapratu, ka prezentējam ne tikai sevi, bet arī savu valsti, un to spējām izdarīt vācu valodā.”

Atgriežoties mājās, Daugavpilī, notika vēl viena prakses atskaites konference. Tajā seši kvalifikācijas prakses dalībnieki skolas biedriem stāstīja par paveikto, piedzīvoto, rosinot jaunāko kursu audzēkņus izmantot iespēju doties praksē uz ārzemēm.

  • Jānis Balulis:

“Mums bija iespēja izmēģināt jaunus un modernus instrumentus, ko nebijām Latvijā izmantojuši savās praktiskajās nodarbībās. Prakses vadītājs mums parādīja, kā ar tiem rīkoties, un mēs ātri apguvām to lietošanu. Katru dienu mācījāmies lietot auto terminus vāciski. Servisa apkalpošanas darbā svarīga bija gan paveiktā darba kvalitāte, gan apkalpošanas ātrums.”

  • Andžejs Jančevskis:

“Strādājot autoservisā kopā ar vāciešiem, sapratu, ka disciplīna, kārtība, godprātīga attieksme pret savu darbu un kvalitatīvi paveikts darbs ir galvenie atslēgas faktori tam, lai sasniegtu tādus darba rezultātus, kādi ir Vācijā. Tur uzņēmumi lielu uzmanību velta savu darbinieku apmācībai. Pēc šī brauciena esmu kļuvis pārliecinātāks par sevi un to, ko es daru un darīšu nākotnē.”

  • Vladislavs Panteļejevs:

“Darba uzdevumi bija visdažādākie, kaut arī sākumā man uzticēja vienkāršākus darbus, prakses noslēgumā priekšnieks, kurš bija ļoti pretimnākošs un laipns, mani iepazīstināja ar firmas lielākajiem projektiem, kurus arī apmeklējām. Kopumā esmu ļoti apmierināts ar praksi.”

  • Aleksandrs Mihailovs:

“Prakse ārzemju uzņēmumā man deva iespēju attīstīt profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas profesijā, veicot elektroiekārtu montāžu, regulēšanu un apkopi. Vēroju, kā apkārt dzīvo cilvēki, kuri prot saimniekot, kārtīgi plānot savu dzīvi un pilnvērtīgi atpūsties - visu veiksmīgi sabalansēt.”