Sadarbības tīklu projekti

Sadarbības tīklu (Thematic networks) projektu mērķis ir stiprināt sadarbību starp profesionālajā izglītībā iesaistītajiem dalībniekiem (uzņēmumiem, izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām u.c.), tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un attīstot Eiropas dimensiju profesionālajā apmācībā un izglītībā.

Sadarbības tīkla projekti nodrošina informācijas apkopošanu un apmaiņu par profesionālajā izglītībā aktuālu konkrētu tēmu. Šo projektu specifiskie mērķi ir:

  • novatorisku ideju, pieredzes un zināšanu izzināšana un apkopošana;
  • profesionālo prasmju un iemaņu izvērtēšanas sistēmu uzlabošana un nepieciešamo kvalifikāciju noteikšana;
  • projekta rezultātu izplatīšana programmas dalībvalstīs.

Projekta ietvaros jāuzlabo sadarbība starp profesionālās izglītības dalībniekiem, uzņēmumiem, nozaru pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, izglītotājiem. Partnerībai jābūt pēc iespējas plašākai, iekļaujot projektā vietējās varas iestādes, tirdzniecības palātas, tirdzniecības organizācijas, darba devējus un darba ņēmējus, uzņēmumus (tostarp mazos un vidējos uzņēmumus), nevalstiskās organizācijas un zinātniskās izpētes un profesionālās izglītības centrus, arī universitātes.  

Programmas finansējums - līdz 50% no projekta budžeta, nepārsniedzot 150 000 EUR gadā.  Tas sedz darba algas, komandējumu izdevumus, iekārtu ekspluatāciju.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisija. Vairāk informācijas EK mājas lapā: http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1039_en.htm