2011.gada programmas skaitliskie rādītāji

Projektu veidsKopējais pieejamais finansējums 2009.gadā (EUR)Apstiprinātais finansējums (EUR)Iesniegti projektiApstiprinātie projekti
Sagatavošanās vizītes 2 418 000,00 46 880,00  45  34
Inovāciju pārnese 660 403,70  20  3
Partnerība 147 000,00  52  9

Mobilitāte:

  • Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību (IVT)
  • Cilvēkiem darba tirgū (PLM)
  • Profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO)

1 563 716,30


 

976 672,30

384 356,00

202 688,00

130

 

 

36

69

25

 86

 

 

28

34

24

 

 

Projektu dalībnieku statistikas dati 2009.un 2010.gada mobilitātes konkursu ietvaros

Projektu veids2009. gada konkurss2010. gada konkurss
Jaunieši, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību (IVT) 258  269
Cilvēki darba tirgū (PLM)  86  103
Profesionālās izglītības speciālisti (VETPRO)  153  135