Mācību braucienu informatīvie materiāli un pētījumi

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.2/2013

 

 •  Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas;
 •  Baltic Expro 2013 atziņas: kā stāstīt par savu projektu medijiem;
 •  Pasniegtas projektu kvalitātes balvas “Spārni 2013”;
 •  Pārskats par 2013. gada ES Mūžizglītības programmas  projektu pieteikumu konkursu;
 •  INTERUV projekts: kopīgu starptautisku studiju programmu izveides veicinātājs;
 •  Konference Viļņā atklāj, kā ES projekti var veicināt skolu attīstību;
 •  Latvijā viesojās vadošie izglītības darbinieki no Eiropas;
 •  Biežāk uzdotie jautājumi par Erasmus iespējām studentiem;
 •  Aizkraukles seniori māca tautas dejas Turcijā;
 •  Diskutē par iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanu.
  Lasīt/
lejupielādēt
 

Īstermiņa individuālās mobilitātes ietekme

 

Pētījumā ir padziļināti izvērtēta īstermiņa individuālo mobilitāšu ietekme. Pētījumā piedalījās šādu  2010. – 2012. gada Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (MP) apakšprogrammu projektu dalībnieki :
 • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Vizītes un apmaiņa”,
 • Comenius apakšprogrammas aktivitāte “Profesionālā pilnveide”,
 • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Profesionālā pilnveide”,
 • Comenius apakšprogrammas aktivitāte “Asistentūra”,
 • Grundtvig apakšprogrammas aktivitāte “Asistentūra”,
 • Caurviju programmas aktivitāte “Mācību braucieni”.

Pētījums veikts lai iegūtu Eiropas Savienības MP īstermiņa mobilitātes iesaistīto dalībnieku pieredzes detalizētu pārskatu un saņemtu ieteikumus individuālo mobilitāšu aktivitāšu pilnveidošanai un izmaiņām nākotnē, kā arī ieteikumus sadarbībai ar mērķauditorijām un izzinātu mērķauditoriju informatīvās vajadzības.

 

  Lejupielādēt: peetiijums_ind_mob.pdf?d=files/news/3882/peetiijums_ind_mob.pdf  

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.1/2013

 

 • Mūžizglītība jauniešiem un skolotājiem
 • Mācību prakse Eiropā
 • Skolotājs no ārzemēm
 • Trīs mēneši Turcijas skolā
 • Neretas un Slovēnijas jaunieši meklē, kā skolā mācīto pielietot ikdienā
 • Vācijā apgūst virtuāla uzņēmuma veidošanas pamatus
 • „Demokrātija un kultūra skolā”- projekts, kas pavēra skolēnu skatu uz Eiropu
 • Jau vairāk nekā 11 tūkstoši Latvijas studentu izmantojuši
 • Erasmus iespējas
 • Dāvana dzimšanas dienā – prakse BMW, Vācijā
 • Zviedrijā apgūst ainavu arhitektūru
 • Ar sauli acīs - skolotāja Portugālē apgūst brīvdabas pedagoģiju
   Lejupielādēt:muzizglitiba_2013_1.pdf?d=files/news/3882/muzizglitiba_2013_1.pdf  

 Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.2/2012

 

 • Erasmus 25. gadadienas svinības Latvijā
 • Baltic Expro 2012
 • Erasmus intensīvās programmas Latvijas augstskolās
 • Erasmus starptautiskā valodu nedēļa Igaunijā
 • Aktīvas novecošanas tēma ES Mūžizglītības programmas projektos
 • Pieaugušo izglītības projektu kvalitāte un starppaaudžu mācīšanās
 • Pavārmāksla - palīgs valodu apguvē
 • Aizputnieki ciemos pie sava amata brāļiem Šveicē
 • Sagatavoti 12 skolēni Comenius mobilitātei
 • Latvijas skolotāji gatavojas starptautisku projektu vadīšanai
 • Caurviju programmas Mācību braucieni Latvijā 2012.gada rudenī
 • Izsludināts Mūžizglītības programmas 2013. gada projektu pieteikumu konkurss

 

 Lejupielādēt: muzizglitiba_2012_2.pdf?d=files/news/3882/muzizglitiba_2012_2.pdf

 

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.1/2012

 • Par Erasmus 25. gadadienai un Boloņas procesa aktualitātēm veltīto konferenci;;
 • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
 • Par Comenius partnerībām veltītu starptautisku konferenci;
 • Par Grundtvig konferenci "Pieaugušo izglītotāju profesionālā attīstība un mobilitāte" Florencē;
 • Mūžizglītības programmas dalībnieku pieredzes stāsti;
 • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
 • Pārskats par 2012. gada ES Mūžizglītības programmas projektu pieteikumu konkursu.
  Lejupielādēt: muzizglitiba_2012_1.pdf?d=files/news/3882/muzizglitiba_2012_1.pdf  

Mūžizglītības ziņu izdevums 2011/1

 

 • Svinam Erasmus 25.gadskārtu, intervija ar Erasmus vēstnieci Latvijā;
 • Izvēlēti Mūžizglītības programmas „spārnotākie” projekti;
 • Izsludināts 2012.gada konkurss Erasmus Mundus programmā;
 • Par Erasmus Mundus EMAP2 projektu;
 • Par projektu, kas veicina Boloņas procesa ieviešanu Latvijā;
 • EK izstrādājusi jaunu atskaišu sistēmu Leonardo da Vinci mobilitātes projektiem;
 • Par konferenci: „Pamatkompetenču attīstība bērnu sagatavošanai skolai”.
  Lejupielādēt: muzizglitibas_zinu_izd_2011_2.pdf?d=files/news/3882/muzizglitibas_zinu_izd_2011_2.pdf  

Comenius, Grundtvig un Mācību braucienu projektu dalībnieku pieredze (2010.gads)

 

    Lejupielādēt: proj_dal_pieredze_2010.pdf?d=files/news/3882/proj_dal_pieredze_2010.pdf  
 

Mācību braucieni (2010. gads)

    Lejupielādēt: 30705_4.1_macibu_braucieni_2v.pdf?d=files/news/3882/30705_4.1_macibu_braucieni_2v.pdf
(aktualizēts 02.03.2011)
 
         

Profesionālais un sociālais guvums (2009.gads)

    Lejupielādēt: profesionalais_un_socialais_guvums_2009.pdf?d=files/news/3882/profesionalais_un_socialais_guvums_2009.pdf  
         

Mācību braucieni (2009. gads)

       

    Lejupielādēt: macibu_braucieni_booklet.pdf?d=files/news/3882/macibu_braucieni_booklet.pdf