Dokumenti un veidlapas Mācību braucieniem

2013./2014.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1.-Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/60/3460/1._call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2.-stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/60/3460/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

3.-LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/60/3460/3._llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/60/3460/3._llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/60/3460/3._llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

projektu_iesniegumu_iesniegsana_un_vertesanas_kriteriji_MB2013.doc?d=files/free/60/3460/projektu_iesniegumu_iesniegsana_un_vertesanas_kriteriji_mb2013.doc LV

 
5.

Programmas paziņojums

201314_Prog_announcement_EN_.pdf?d=files/free/60/3460/201314_prog_announcement_en_.pdf EN 

 
6.

Tematisko kategoriju apraksti  

20132014_Themes_EN.pdf?d=files/free/60/3460/20132014_themes_en.pdf EN 

 
7.

Saite uz katalogu 2013-2014 un pieteikuma veidlapu 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

 
 

Projekta īstenošana

  
 1.

Gala atskaites veidlapa 2013-2014

 macibu_brauciena_atskaite_2013_2014.doc?d=files/free/60/3460/macibu_brauciena_atskaite_2013_2014.doc LV  

2012./2013.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/60/3460/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Finansējuma likmes finansejuma_likmes_mb_2012.xls?d=files/free/60/3460/finansejuma_likmes_mb_2012.xls LV   
3. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/60/3460/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/60/3460/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/60/3460/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/60/3460/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 

 

2011./2012.gads

  Palīgmateriāli Piezīmes
1.  Rokasgrāmata organizatoriem                                         Handbook_organisers_2008.pdf?d=files/free/60/3460/handbook_organisers_2008.pdf EN

MB_Rokasgramata_organizatoriem_LV.pdf?d=files/free/60/3460/mb_rokasgramata_organizatoriem_lv.pdf LV
 
2.  Palīgs dalībniekiem Paligs_dalibniekiem_EN.pdf?d=files/free/60/3460/paligs_dalibniekiem_en.pdf EN