Mācību braucienu programmas statistika 2013. gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2013.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Mācību braucieni
(1. iesniegšanas termiņš)
49 000,00 25 000,00 31 18
Mācību braucieni
(2. iesniegšanas termiņš)
24 000,00 49 18

Mācību braucienu programmas statistika 2012. gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2012.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Mācību braucieni
(1. iesniegšanas termiņš)
54 000,00 27 000,00 40 19
Mācību braucieni
(2. iesniegšanas termiņš)
27 000,00 38 19
2010

Mācību braucienu programmas statistika 2011. gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2011.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti

Mācību braucieni
(1. iesniegšanas termiņš

līdz 31.03.2011)

49 000,00 25 000,00 46 17

Mācību braucieni
(2. iesniegšanas termiņš

līdz 14.10.2011)

24 000,00 50 17