Izsludināts Tempus programmas 2013.gada konkurss

12.12.2012

2012.gada 5.decembrī Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 6. projektu pieteikumu konkursu Tempus IV programmā un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt projektu pieteikumus.

Tempus programmas perioda (2007-2013) ietvaros šis ir pēdējais izsludinātais konkurss.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 26.marts plkst.12:00 (pēc Briseles laika).


Detalizēta informācija:

  • par projektu pieteikumu iesniegšanu, projektu pieteikumu sagatavošanu, projektu partnerību un finansējuma nosacījumiem: pp1_d.angelescu_tempus_general_presentation_6th_call.pdf?d=files/news/17953/pp1_d.angelescu_tempus_general_presentation_6th_call.pdf 
  • kā sagatavot konkurētspējīgu Tempus programmas pieteikumu: pp2_d.angelescu_how_to_prepare_a_project_proposal_6th_call.pdf?d=files/news/17953/pp2_d.angelescu_how_to_prepare_a_project_proposal_6th_call.pdf

Visa informācija par 6. projektu pieteikumu konkursu pieejama EK izpildaģentūras (EACEA) mājas lapas Tempus sadaļā

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Tempus pieteikumu konkursa nosacījumiem un projektu kopumā. Skatīt šeit.

Eiropas Savienības Tempus programma sekmē daudzpusīgu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu augstākās izglītības iestādēm, valsts iestādēm un organizācijām, lai veicinātu augstākās izglītības reformas un modernizāciju.